Η Goldair Handling Α.Ε. αναζητά τις παρακάτω ειδικότητες για τον Αερολιμένα Κω «Ιπποκράτης»

0
3431

Η Goldair Handling Α.Ε., ελληνική εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης, με 3500 υπαλλήλους και δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, αναζητά τις παρακάτω ειδικότητες για τον Αερολιμένα Κω «Ιπποκράτης»:

 

 • Υπαλλήλους Εξυπηρέτησης Επιβατών -Συνοδούς Εδάφους (Checkin Agents)
 • Υπαλλήλους Απολεσθέντων Αποσκευών (Lost & Found Agents)
 • Υπαλλήλους Εξυπηρέτησης Επιβατών με Μειωμένη Κινητικότητα (PRM Agents)
 • Υπαλλήλους Εποπτείας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών (Ramp Agents)
 • Οδηγούς (Drivers)
 • Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων (GSE Operators)
 • Φορτοεκφορτωτές Αεροσκαφών

 

Ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες για κάθε ειδικότητα.

 

Η Eταιρεία προσφέρει συνεχείς ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης σε πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα με e-mail στη διεύθυνση jobsoutstations@goldair-handling.gr, αναγράφοντας στο θέμα τον Αερολιμένα (KGS) και την ειδικότητα ενδιαφέροντος.

 

Υπάλληλοι Εξυπηρέτησης Επιβατών -Συνοδοί Εδάφους
(
Checkin Agents)

 

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες

 • Προετοιμασία των ελεγκτηρίων εισιτηρίων και διαχείριση αναλώσιμων υλικών της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας.
 • Διαδικασίες ελέγχου εισιτηρίων, ταξιδιωτικών εγγράφων και αποσκευών.
 • Παρουσία στα αυτόματα μηχανήματα έκδοσης καρτών επιβίβασης.
 • Συνοδεία επιβατών.
 • Διαδικασίες άφιξης αεροσκαφών.
 • Προετοιμασία της εξόδου επιβίβασης.
 • Αναγγελίες και έλεγχος χειραποσκευών.
 • Διαδικασίες επιβίβασης με έλεγχο ταξιδιωτικών εγγράφων.
 • Διατμηματική επικοινωνία για την ομαλή διεξαγωγή της πτήσης.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Απολυτήριο Λυκείου και/ή πτυχίο Πανεπιστημίου
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών
 • Πτυχίο Αγγλικών επιπέδου Β2 (First Certificate in English ή ισοδύναμο)
 • Επιθυμητή δεύτερη ξένη γλώσσα
 • Εξοικείωση με Η/Υ

Υπάλληλοι Απολεσθέντων Αποσκευών
(Lost & Found Agents)

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες

 • Συμπλήρωση δηλώσεων για απολεσθείσες ή κατεστραμμένες αποσκευές σύμφωνα με τις διαδικασίες της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας.
 • Παραλαβή και καταγραφή αντικειμένων που βρέθηκαν στο αεροσκάφος.
 • Προώθηση και διανομή αποσκευών και αντικειμένων και ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων σταθμών.
 • Καταχώρηση στο παγκόσμιο σύστημα ανίχνευσης (Worldtracer) αποσκευών και αντικειμένων που δεν αναζητήθηκαν.
 • Τηλεφωνική ενημέρωση επιβατών αναφορικά με την εξέλιξη της υπόθεσής τους.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Απολυτήριο Λυκείου και/ή πτυχίο Πανεπιστημίου
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών
 • Πτυχίο Αγγλικών επιπέδου Β2 (First Certificate in English ή ισοδύναμο)
 • Επιθυμητή δεύτερη ξένη γλώσσα
 • Εξοικείωση με Η/Υ

 

 

Υπάλληλοι Εξυπηρέτησης Επιβατών με Μειωμένη Κινητικότητα (PRM Agents)

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες

 • Παροχή βοήθειας σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα κατά την αναχώρηση ή την άφιξή τους.
 • Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αποσκευών και συνοδείας επιβατών και πληρωμάτων.
 • Μεταφορά προμηθειών στις αίθουσες διακεκριμένων επιβατών και αποθήκευση αναλώσιμου υλικού.
 • Διαχείριση των επιβατών εν αναμονή και προετοιμασία διάταξης ελεγκτηρίων.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών
 • Πτυχίο Αγγλικών επιπέδου Β2 (First Certificate in English ή ισοδύναμο)

Υπάλληλοι Εποπτείας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών

(Ramp Agents)

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες

 • Προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων για την πτήση που έχει υπό την ευθύνη του.
 • Έλεγχος και επιβεβαίωση ότι όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της εξυπηρετούμενης πτήσης.
 • Έλεγχος και επιβεβαίωση ότι όλα τα εφόδια που θα συμμετέχουν στην εξυπηρέτηση της πτήσης είναι απολύτως λειτουργικά.
 • Διασφαλίζει την ασφαλή επιβίβαση/αποβίβαση των επιβατών από τις γέφυρες, σκάλες εξυπηρέτησης αεροσκαφών.
 • Εκτελεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους  κατά την φόρτωση/εκφόρτωση αποσκευών/εμπορευμάτων  από τα αμπάρια των αεροσκαφών.
 • Επιβλέπει όλες τις διεργασίες κατά την εξυπηρέτηση του αεροσκάφους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας εντός προκαθορισμένου χρόνου.
 • Μεταφέρει στο πλήρωμα καμπίνας και τον κυβερνήτη της πτήσης όλα τα απαραίτητα έγγραφα συμπεριλαμβανομένου και του εγγράφου παρεχόμενων υπηρεσιών , για την ορθή τιμολόγηση της πτήσης.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Απολυτήριο Λυκείου και/ή Πανεπιστημίου
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση ή στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Πτυχίο Αγγλικών επιπέδου Β2 (First Certificate in English ή ισοδύναμο)
 • Επιθυμητή δεύτερη ξένη γλώσσα
 • Εξοικείωση με Η/Υ
Οδηγοί (Drivers)

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες

 • Ασφαλής μεταφορά επιβατών και πληρωμάτων από και προς το αεροσκάφος, καθώς και VIP προσώπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας εντός προκαθορισμένου χρόνου.
 • Τήρηση κανόνων κυκλοφορίας στην περιοχή κίνησης αεροσκαφών.
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή παρόμοια θέση
 • Επαγγελματικό Δίπλωμα Δ’ κατηγορίας και ΠΕΙ
 • Βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας

 

Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων (GSE Operators)

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες

 • Λειτουργία εφοδίων εξυπηρέτησης αεροσκαφών και τοποθέτηση εξοπλισμού στο εξυπηρετούμενο αεροσκάφος
 • Μεταφορά αποσκευών, εμπορευμάτων και ταχυδρομείου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας εντός προκαθορισμένου χρόνου.
 
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή παρόμοια θέση
 • Επιθυμητή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Δίπλωμα Χειριστή Ανυψωτικών Μηχανημάτων 2ης, 4ης & 6ης

 

Φορτοεκφορτωτές Αεροσκαφών

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες

 • Φόρτωση / εκφόρτωση και διαχωρισμός αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομείου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας εντός προκαθορισμένου χρόνου.
 • Ασφάλιση βαρέων φορτίων, επικινδύνων υλικών ή ζώων εντός αεροσκάφους, με τη χρήση ιμάντων σύμφωνα με τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας.
 • Καταμέτρηση αποσκευών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων

 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή παρόμοια θέση
 • Επιθυμητή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.