Η Goldair Handling Α.Ε. ζητάει προσωπικό για τον Κρατικό Αερολιμένα Κω

0
2519

Η Goldair Handling Α.Ε., Ελληνική εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης, με πάνω από 3.000 εργαζόμενους, με δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ζητάει για τον Κρατικό Αερολιμένα Κω:

Συνοδούς Εδάφους (Check In Agent):

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες

 • Έλεγχος καθηκόντων στο ημερήσιο πρόγραμμα

 • Προετοιμασία των ελεγκτηρίων εισιτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε πτήση

 • Διαδικασίες check-in

 • Ενημέρωση των επιβατών για την ώρα και έξοδο επιβίβασης

 • Συνοδεία αφίξεων

 • Προετοιμασία της εξόδου επιβίβασης

 • Ανακοινώσεις

 • Έλεγχος για το μέγεθος των χειραποσκευών

 • Επιβίβαση και εξακρίβωση στοιχείων

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών

 • Πτυχίο Αγγλικών επιπέδου Β2 (First Certificate in English ή ισοδύναμο)

 • Επιθυμητή δεύτερη γλώσσα

 • Απολυτήριο Λυκείου

 • Εξοικείωση με Η/Υ

Υπάλληλους Συντονισμού Πτήσεων (Ramp Agent)

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες

 • Προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων για την πτήση που έχει υπό την ευθύνη του

 • Έλεγχος και επιβεβαίωση ότι όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της εξυπηρετούμενης πτήσης

 • Έλεγχος και επιβεβαίωση ότι όλα τα εφόδια που θα συμμετέχουν στην εξυπηρέτηση της πτήσης είναι λειτουργικά και έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι

 • Διασφαλίζει την ασφαλή επιβίβαση/αποβίβαση των επιβατών από τις γέφυρες, σκάλες εξυπηρέτησης αεροσκαφών

 • Εκτελεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους κατά την φόρτωση/εκφόρτωση αποσκευών/εμπορευμάτων από τα αμπάρια των αεροσκαφών

 • Επιβλέπει όλες τις διεργασίες κατά την εξυπηρέτηση του αεροσκάφους

 • Μεταφέρει στο πλήρωμα καμπίνας και τον κυβερνήτη της πτήση όλα τα απαραίτητα έγγραφα συμπεριλαμβανομένου και του εγγράφου παρεχόμενων υπηρεσιών , για την ορθή τιμολόγηση της πτήσης

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών

 • Πτυχίο Αγγλικών επιπέδου Β2 (First Certificate in English ή ισοδύναμο)

 • Επιθυμητή δεύτερη γλώσσα

 • Απολυτήριο Λυκείου

 • Εξοικείωση με Η/Υ

Υπάλληλους Εποπτείας Πτήσεων (Flight Operations Agent)

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες

 • Να ενημερώνει και να επεμβαίνει υποστηρικτικά τόσο με τα επιχειρησιακά τμήματα του Σταθμού όσο και της Αεροπορικής εταιρείας σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν σε πτήσεις που εξυπηρετούνται και που λαμβάνουν την συγκεκριμένη υπηρεσία

 • Να παρακολουθεί το καθημερινό πρόγραμμα πτήσεων εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους

 • Να ενημερώνει το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πτήσεων της εταιρείας με τα στοιχεία των πτήσεων

 • Να ενημερώνει τα σχετικά τμήματα για την πορεία των πτήσεων

 • Να εκτελεί τιμολόγηση πτήσεων προς τους πελάτες όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, ειδικά σε ώρες εκτός του ωραρίου λειτουργίας των διοικητικών τμημάτων της εταιρείας.

 • Να διατηρεί γόνιμες σχέσεις με τις τοπικές αρχές, τους άλλους φορείς επίγειας εξυπηρέτησης, τις αεροπορικές εταιρείες-πελάτες και μη.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή στον τομέα της εξυπηρέτησης αεροσκαφών

 • Πτυχίο Αγγλικών επιπέδου Β2 (First Certificate in English ή ισοδύναμο)

 • Επιθυμητή δεύτερη γλώσσα

 • Απολυτήριο Λυκείου

 • Εξοικείωση με Η/Υ

Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων (GSE Operator)

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες

 • Λειτουργία εφοδίων εξυπηρέτησης αεροσκαφών και τοποθέτηση εξοπλισμού στο εξυπηρετούμενο αεροσκάφος
 • Μεταφορά αποσκευών, εμπορευμάτων και ταχυδρομείου
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή παρόμοια θέση
 • Δίπλωμα Χειριστή Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Η εταιρεία προσφέρει συνεχείς εκπαιδεύσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης σε πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα με
email στη διεύθυνση [email protected], αναγράφοντας το αεροδρόμιο, ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22420 51934.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ