Επιστολή που ραγίζει κόκκαλα ! Εφημέριος προς Αθηνών Ιερώνυμο για τις κλειστές εκκλησίες | Ἀνοιχτή ἐπιστολή ἱερέως πρός τόν Πρωθυπουργό

37
1132

Τον κώδωνα του κινδύνου για την απαγόρευση της τέλεσης των Ιεροπραξιών και τις συνέπειες αυτού, κρούει με  επιστολή του  στον ’, ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοκολάκης.

Η επιστολή του εκπαιδευτικού και εφημέριου του Ιερού Ναού Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Χολαργού, π. Βασίλειος ζητά από τον Πρωθιεράρχη της Ελλαδικής Εκκλησίας να ενεργήσει τα δέοντα ώστε κλήρος και λαός να ζήσουν εντός των Ναών τα Άγια Πάθη και την Ανάσταση του Θεανθρώπου.

Αναλυτικά:
Ἀνοιχτή ἐπιστολή πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος
Ἐν Χολαργῷ, 25-3-2020

Πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος
κ. Ἱερώνυμον Β΄

Μακαριώτατε,

Αἰτοῦμαι τίς πατρικές σας εὐχές.

Ὡς ἀνάξιος λειτουργός τοῦ Ὑψίστου, σάν υἱός πρός Πατέρα καταθέτω μέ ἁπλά λόγια τίς ἀπορίες-σκέψεις μου, προβληματισμούς καί διαθέσεις μου, σέ Σᾶς πού ἔχετε ἀναλάβει θείᾳ χάριτι τόν ρόλο τοῦ πνευματικοῦ μας πατέρα καί καθοδηγητῆ γιά τήν Οὐράνια Βασιλεία. Ἐπιπλέον ἐννοεῖται ὅτι δέν κάνω τόν δάσκαλο.

Προφανῶς καί γνωρίζετε τήν μέχρι τώρα συνέπεια, πειθαρχία καί ὑπακοή πού δείχνω στά ποιμαντικά μου καθήκοντα καί ὡς ἐφημέριος καί ὡς ὑπεύθυνος τῆς Νεότητας τοῦ καθ᾿ ἡμᾶς Ἱεροῦ Ναοῦ.

Βεβαίως καί γνωρίζω τίς ἀπαγορεύσεις ἀπό πλευρᾶς Πολιτείας καί Ἱερᾶς Συνόδου ὡς πρός τήν τέλεση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, ἀλλά καί τίς ἐνδεχόμενες συνέπειες πού θά ἔχω στήν περίπτωση ἀνυπακοῆς. Σαφῶς καί γνωρίζω πώς ἡ προσωρινή -θέλω να πιστεύω- στέρηση τῆς Θείας Λειτουργίας καί ἀκολούθως τῆς Θείας Κοινωνίας ὀφείλ

εται στή γενικότερη ἀποστασία μας (πορνεῖες, μοιχεῖες, ὁμοφυλοφιλία… καί ὄχι μόνο). Ἑπομένως θά μποροῦσε να πεῖ κανείς ὅτι εἶναι ἕνα ἐπιτίμιο, ἕνας κανόνας τοῦ ἀγαπημένου μας Θεοῦ πρός μετάνοια, πρός αὐτοέλεγχο καί περισσότερη προσευχή.

Ὡστόσο ὅμως ἡ συνείδησή μου μέ ἐλέγχει θέτοντάς μου τά ἑξῆς ἐρωτήματα:

Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ ἤ ἀνθρώποις (πολιτεία);

Πῶς ἀπό δῶ καί πέρα θά παρακαλέσω τόν Θεό καί τήν Παναγία, ὅταν ἤδη θά τούς ἔχω ἐν μέρει ἀρνηθεῖ;

Τί θά ἔκανε ἕνας ἅγιος ἱερεύς στήν προκειμένη περίσταση τῶν ἡμερῶν μας;

Εἶναι ἤ δέν εἶναι ἀληθής ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Πορφυρίου ἀλλά καί ἄλλων ἁγίων ὅτι ἡ κτιστή Ἐκκλησία εἶναι ἡ ὑπόσταση τῆς ἀκτίστου; Κλείνει ποτέ ἕνα νοσοκομεῖο λόγῳ κάποιας πανδημίας; Εἶναι ἤ δέν εἶναι νοσοκομεῖο ἡ Ἐκκλησία; Δέν εἶναι ἁγιασμένος ὁ χῶρος τῆς Ἐκκλησίας; (τό ξύλο, τό μέταλλο, τό μάρμαρο, τό ὕφασμα…)

Σέ προηγούμενες πανδημίες ἡ Ἐκκλησία τουλάχιστον ἐθεωρεῖτο καταφύγιο προσφυγῆς καί προσευχῆς. Ἔπαψε νά εἶναι τέτοιο στίς ἡμέρες μας; Λιτανεῖες, ἱερά λείψανα καί εἰκόνες δέν παύουν πλέον νόσους καί ξηρασίες;

Ἄν πεθάνω αὐτήν τή στιγμή, τί θά ἀπολογηθῶ στόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό; Ὅτι ὑπήκουσα στήν Πολιτεία καί στήν Ἱερά Σύνοδο χάριν τῆς ὑγείας τῶν συνανθρώπων μου; Τί θά ἀπαντήσω ὅταν ρωτηθῶ μέ ποιό δικαίωμα στέρησα τή Θεία Λειτουργία καί τή Θεία Κοινωνία ἀπό τούς πιστούς; Λειτουργία δέν σημαίνει ἔργο τοῦ λαοῦ;

Μπορεῖ νά μείνει σπίτι του ἀνενεργός ὁ λειτουργός τοῦ Ὑψίστου;

Πῶς θά παροτρύνω τούς ἀνθρώπους ἀπό ἐδῶ καί πέρα λέγοντάς τους «ἐλᾶτε στήν Ἐκκλησία νά λειτουργηθῆτε, νά ἐξομολογηθῆτε, νά κοινωνήσετε, νά σωθῆτε;»; Δέν θά μοῦ ἀπαντήσουν δικαίως «μά ἐσεῖς τίς κλείσατε!»; Δέν θά μέ περιγελάσουν καί πάλι δικαίως λέγοντάς μου «ἀκόμη καί στά σοῦπερ μάρκετ, ὑπό προϋποθέσεις, δέν μπαίνουν δύο ἕως πέντε ἄτομα, ἀλλά πολύ περισσότερα»;

Τά περί δημοκρατίας καί ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου τά ξεχάσαμε;

Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους-προβληματισμούς πού δέν εἶναι μόνο δικοί μου ἀλλά καί πολλῶν ἄλλων ἱερέων καί πιστῶν, ἐπειδή δέν ἀντέχουμε νά μή λειτουργοῦμε οἱ ἱερεῖς ἤ νά μή λειτουργοῦνται οἱ πιστοί, ἔστω τίς Κυριακές, σᾶς παρακαλοῦμε νά ἐνεργῆστε τά δέοντα, ὥστε νά ζήσουμε ἐντός τῶν ἱερῶν ναῶν τά ἅγια Πάθη τοῦ Χριστοῦ μας φθάνοντας καί στήν Ἀνάσταση.

Ἀσπάζομαι τήν δεξιά Σας.

Πρωτ. Βασίλειος Κοκολάκης
ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Χολαργοῦ

Επιμέλεια – ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

 

Ἀνοιχτή ἐπιστολή ἱερέως πρός τόν Πρωθυπουργό

 

Ἀμαρούσιον 23 Μαρτίου 2020

Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ τῆς Ἑλλάδος κ. Μητσοτάκη

Ἀπευθυνόμαστε στήν ἐξοχότητά Σας, γιατί εἶσθε Ἐσεῖς πού ἀπαγορεύσατε τήν τέλεση τῆς Θείας καί Ἱερᾶς ὀρθοδόξου Λειτουργίας στούς ναούς τῆς φιλτάτης πατρίδος μας.

Δέν ἀπευθυνθήκαμε πρός τό Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας καί τούς κατά τόπους Μητροπολῖτες μας διότι καί αὐτοί ἔκαναν ἀπόλυτη ὑπακοή στό δικαιολογημένο κέλευσμά Σας. Ἔχετε ὡς ὑπεύθυνος ἀρχηγός τοῦ κράτους μας τήν πρώτη εὐθύνη γιά τήν ὑγεία ὅλων τῶν Ἑλλήνων καί λοιπῶν ἐν Ἑλλάδι πολιτῶν. Ἤδη μετά ἀπό τά ἐπιβληθέντα μέτρα Σας, τά ὁποῖα ὅλοι οἱ ἱερωμένοι καί οἱ πιστοί ἀγογγύστως συμμεριστήκαμε, ἡ πατρίδα μας ἔχει τούς λιγότερους νοσούντας καί ἐλάχιστους νεκρούς μέ τή βοήθεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τίς πρεσβεῖες τῆς Κυρίας Θεοτόκου Παναγίας Μητέρας Του.

Ταπεινά ἐπιθυμῶ νά Σᾶς συστηθῶ καί εἰλικρινά νά σᾶς πῶ, ὅτι δέν εἶμαι οὔτε ὁ καλύτερος, οὔτε ὁ εὐλαβέστερος τῶν κληρικῶν τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Θρηνῶ καί ὀδύρομαι γιά τίς ἀδιακρισίες μου, τά λάθη μου, τήν ἀμετανοησία μου, τίς ἁμαρτίες μου. Τόσο οἱ δικές μου ἁμαρτίες, ὅσο καί τῶν συνανθρώπων μου, πού ἐξομολογοῦνται σέ μένα, ἤ δέν ἐξομολογοῦνται, ἔχουν διαποτίσει τά στρώματα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, γιαυτό καί ἐπιτρέπει ὁ Πανάγαθος Θεός τόσο οἱ ἀρχιερεῖς μας, ὅσο καί μεῖς νά φυλακιζόμαστε μέσα στά σπίτια μας και νά κλειδώνονται οἱ ἱεροί Ναοί μας. Ὅλοι μας ἀναγκαστήκαμε μέ πόνο ψυχῆς νά μήν ἀναπέμψουμε τίς ἀπαραίτητες ἱερές Ἀκολουθίες τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας, τῆς μεγάλης ἐπίσης ἑορτῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, τῆς τρίτης Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν. Ἡ δέ ἐθνική καί ἄκρως ἐκκλησιαστική ἑορτή τῆς 25ης Μαρτίου γιά πρώτη φορά στά χρονικά τῆς πατρίδος μας χάνεται κάτω ἀπό τόν πανικό τῆς ἐπιδημίας.

Ὑπηρετῶ πενήντα χρόνια στόν ἱερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου καί συνδέομαι πνευματικῶς μέ ἑκατοντάδες ἱερέων ἀνά τήν πατρίδα μας ὡς «δάσκαλός» τους στή Ριζάρειο ἐκκλησιαστική Σχολή. Ταπεινῶς φρονῶ, ὅτι ἐκφράζω τή μυστική φωνή πού βγαίνει ἀπό τίς ψυχές πάντων τῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι χάρηκαν πού σᾶς εἶδαν νά ὁρκίζεσθε μπροστά στό ἱερό Εὐαγγέλιο καί νά κάνετε ὀρθόδοξα τό Σταυρό Σας. Τόσο οἱ ὡς ἄνω λειτουργοί, καθώς καί τά ὀκτώ τέκνα μου καί τά δέκα ἐννέα ἐγγόνια μου καί οἱ πολυπληθεῖς ἐνορῖτες μας, πού ἅπαντες σεβάστηκαν καί τήρησαν τίς δίκαιες ἐντολές σας, ἐνα-γωνίως ἐρωτοῦν: Εἶναι δυνατόν νά μήν τιμήσουμε λατρευτικά στούς ἁγιασμένους ὀρθοδόξους ἱερούς ναούς μας τή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τήν ἀνώτατη Ἑορτή τῶν ἑορτῶν καί Πανήγυρη τῶν πανηγύρεων, τήν Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος μας;

Ἀκόμα καί ὁ Σουλτάνος ἀμέσως μετά τήν ἅλωση τῆς Βασιλευούσης, ἔδωσε τήν ἐλευθερία τελέσεως ὅλων τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν στόν Πατριάρχη πρόγονό μας, καταλαβαίνοντας, ἔστω καί γνωσιολογικά, ὅτι γιά τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς ἡ λατρεία τους, ἡ θεόπνευστη λατρεία μας, μέ κορυφαία τή θεία Κοινωνία εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη. Πῶς θά συγκρατήσουμε τούς πιστούς μας, πῶς θά τούς πείσουμε νά συνεχίσουν τήν ὑπακοή πρός τόν ἀνώτατο ἄρχοντα, τόν πρωθυπουργό μας, ἄν δέν ἄρετε τήν ἀπαγόρευση γι’ αὐτές τίς μεγάλες ἡμέρες τῶν Ἑορτῶν; Ἄν συνεχισθεῖ ἡ ἀπαγόρευση τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῶν μοναδικῶν σέ κάλλος καί σέ θεραπευτική δύναμη ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μ. Ἑβδομάδος, ὁ λαός μας θά καταρρακωθεῖ. Πῶς θά μπορέστε καί σεῖς ἀλλά καί ὅλοι ἐμεῖς, κλῆρος καί λαός, νά ψάλουμε θριαμβευτικά τό Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν…

Οἱ πιστοί μας μικροί καί μεγάλοι ξέρουν καί ψάλλουν μελωδικότατα καί ἐκ καρδίας τό Χριστός Ἀνέστη. Γνωρίζουν ὅτι ὁ Χριστός μας, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἔκλινεν οὐρανούς καί κατέβη γιά τή δική μας σωτηρία, ὑπέστη τά φρικτά μαρτύρια, ὁ ἀναμάρτητος, γιά χάρη μας, διά τοῦ θεϊκοῦ θανάτου Του ἐπάτησε τό θάνατο καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν ἐχαρίσατο. Ὁ Χριστός Ἀνέστη φωνάζουν ὅλες οἱ γενεές τῶν ἀνθρώπων. Στά σύγχρονα ἀθεϊστικά καθεστῶτα, ἐκεῖ πού γινόταν ἡ πλύση ἐγκεφάλου ἀπό τούς πληρωμένους δασκάλους τῆς μισοθεΐας καί μισανθρωπίας, ἕνας ἄν φώναζε τό Χριστός Ἀνέστη μέσα στίς αἴθουσες ἀθεϊστικῆς διδασκαλίας, ὅλοι ἀπαντοῦσαν Ἀληθῶς Ἀνέστη. Στό Ἅγιον Ὄρος οἱ κάρες τῶν κεκοιμημένων μοναχῶν κινοῦνται καταφατικά καί ἑορταστικά ὅταν ἀκοῦνε τό Χριστός Ἀνέστη. Ὁ γέροντας τῶν Δανιηλαίων ἔδωσε ἐντολή σέ ἕνα ἐκ τῶν ὑποτακτικῶν του τήν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως νά ἐπισκεφθεῖ τό ὀστεοφυλάκιο τῆς μονῆς τους καί νά ἀναφωνήσει τό Χριστός Ἀνέστη. Ὅλες οἱ εὐωδιάζουσες κάρες μαζί ἀνεφώνησαν τό Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,

Σέ ὁλόκληρη τήν ἱστορία τοῦ ἔθνους μας θεομηνίες, ἐπιδημίες, φυσικές καταστροφές καί ἄπειρες ἄλλες ἀτομικές καί πάνδημες δοκιμασίες ἀντιμετωπί-ζονταν μέ καταφυγή τοῦ λαοῦ καί τῶν ἐπωνύμων ἀρχόντων στήν ἐκκλησία, στίς παρακλήσεις, στίς λιτανεῖες καί στά ἱερά Μυστήρια. Ἡ κραταιά προστασία καί θεραπεία τοῦ λαοῦ ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς εἰς Χριστόν πίστεως καί ὄχι μόνο τοῦ ἀναγκαστικοῦ ἀτομικοῦ ἐγκλεισμοῦ στό σπίτι.

Θερμότατα, Σᾶς παρακαλοῦμε, κάνετε ἄλλο ἕνα Σταυρό, πέστε δύο λόγια στόν Πατέρα, τόν Υἱό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα καί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μητέρα μας.

Ταπεινῶς πιστεύουμε, ὅτι θά μᾶς ἐλευθερώσετε ἀπό τήν ἀπαγόρευση τελέσεως τῆς θείας Λειτουργίας. Μή στιγματίσετε τήν πρωθυπουργία Σας μέ μιά ἀσέβεια διαστάσεων. Διά τῆς εἰς Χριστόν πίστεως θά γραφθεῖτε στήν Ἱστορία ὡς φιλόστοργος, φιλάνθρωπος, φιλόθεος πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, ἀρεστός δηλαδή καί στόν ἐν Τριάδι Θεό καί σέ ὅλους τούς Ἕλληνες.

Ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις

ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος

ἐφημέριος Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.

Εδέσσης Ιωήλ: “Αδύνατο να μολυνθούμε στους Ιερούς Ναούς”

Ο μέσω Εγκυκλίου του αναφέρεται στο θέμα του κορονοϊού και αν ο ιός μπορεί να μεταδοθεί στην , από τη Θεία Μετάληψη ή τον ασπασμό Εικόνων και του χεριού του Ιερέα.

Αναλυτικά η Εγκύκλιος:

Με αφορμή όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες με την παύση των ιεροπραξιών, εξ αιτίας του πρωτοφανούς ιού, ταπεινά θα θέλαμε να διατυπώσουμε την θέση της Αγίας μας Εκκλησίας ως προς το εάν μεταδίδονται οι ασθένειες μέσω των Αγίων Μυστηρίων, η μέσω των αγιαστικών μέσων της, την προσκύνηση των Αγίων εικόνων, τον ασπασμό των χειρών των ιερέων η ακόμη και την παραμονή μας μέσα στους ιερούς ναούς.

1. Ως προς το μυστήριο της Θείας ευχαριστίας: Υπάρχει κοινή παραδοχή από το πλήρωμα της Εκκλησίας ότι το Σώμα και το Αίμα του Χριστού δεν είναι δυνατόν να μεταδώσει ασθένειες. Αυτό πιστεύει η Αγία μας Εκκλησία και αποδεικνύει και η πράξη. Ιερείς που επί δεκαετίες υπηρέτησαν σε νοσοκομεία με λοιμώδη νοσήματα, πολύ μεταδοτικά και ανίατα για την εποχή τους, ουδέποτε νόσησαν. Γι’ αυτό ήταν μέγα λάθος η πράξη ενός ιερέως της Μητροπόλεώς μας να κοινωνήσει τους πιστούς με κοχλιάρια (κουταλάκια) της μιάς χρήσεως.

2. Ο ασπασμός των χειρών των ιερέων και η παραμονή στους ιερούς ναούς: Η συζήτηση γι’ αυτά έχει έναν εξίσου ισχυρό συμβολισμό στον χρόνο που γίνεται. Την Β΄ Κυριακή των Νηστειών που εορτάσαμε τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος διετράνωσε και διεκήρυξε με λόγια και έργα την δυνατότητα της μετοχής του ανθρώπου στις άκτιστες θείες ενέργειες, πολλοί από μας με την αποχή μας από τον Κυριακάτικο εκκλησιασμό σπεύσαμε να διακηρύξουμε την αίρεση του Βαρλαάμ που αρνούνταν την μετοχή του ανθρώπου στις άκτιστες θείες ενέργειες. Ο ιερέας είναι άνθρωπος, ασθενής, πεπτωκώς, αγωνιζόμενος για την κάθαρση του έσω ανθρώπου. Ο ιερέας «ενδεδυμένος την της ιερωσύνης χάριν» μετέχει και μεταδίδει τις άκτιστες θείες ενέργειες διά της ιερωσύνης και όχι διά του προσωπικού του αγιασμού. Όταν υπάρχει και αυτός, φυσικά, έχει διπλή την χάρη. Όταν όμως ασπαζόμαστε τα χέρια των ιερέων, μετέχουμε των ακτίστων ενεργειών του Θεού και λαμβάνουμε την Θεία Χάρη εν τω μέτρω της πίστεως και της ευλαβείας μας. Όπως έλεγε ο Όσιος Παίσιος, ο οποίος ασπαζόταν με πολύ πόθο τα χέρια του ιερουργήσαντος ιερέως μετά την Θεία Λειτουργία, «ο ιερέας δεν έχει δικά του χέρια». Αν πιστεύουμε ότι μπορεί ο ιερέας να μεταδώσει ασθένειες αρνούμαστε την χάρη της ιερωσύνης, αρνούμαστε την Χάρη του Θεού. Όταν αμφιβάλλουμε η αρνούμαστε με τις πράξεις μας τις άκτιστες Θείες ενέργειες, κατασκευάζουμε έναν άλλο Θεό και αρνούμαστε τον αληθινό Θεό. Το ίδιο ισχύει και για τους ιερούς ναούς. Ο ναός είναι Σώμα του ζώντος Θεού γι’ αυτό και φέρει το σχήμα του ανθρωπίνου σώματος. Και αυτό δεν είναι μόνο συμβολικό. Μέσα στην Αγία μας Εκκλησία οι τύποι και τα σύμβολα περιέχουν την ουσία, την Αλήθεια και γι’ αυτό τους τηρούμε. Και η αλήθεια είναι πως ο ιερός ναός ως Σώμα Χριστού δεν δύναται να είναι χώρος μετάδοσης ασθενειών. Αν αμφιβάλλουμε γι’ αυτό, αμφιβάλλουμε για το εάν υπάρχει η Χάρις του Θεού εν αυτώ. Εξομοιώνουμε τον Ναό με μία αίθουσα συναθροίσεων.

Όλη αυτή η συζήτηση καταλήγει σ’ έναν έντονο προβληματισμό και σε μία λυπηρή διαπίστωση. Ο προβληματισμός είναι: πιστεύουμε όντως στον Θεό; Και αν ναί, σε ποιόν Θεό; Σε έναν βαρλααμιτικό Θεό που κατασκευάζει η λογική μας; Σε έναν Θεό στον οποίο αναγνωρίζουμε τόση χάρη, όση χωρά το φτωχό μυαλό μας;

Η πικρή διαπίστωση είναι ότι χωρίς να το καταλαβαίνουμε και να το θέλουμε, βλασφημούμε κατά του Αγίου Πνεύματος. Πάσχουμε από αιρετικό φρόνημα, ενώ διακηρύσσουμε την Ορθοδοξία μας. Βλασφημούμε κατά του Αγίου Πνεύματος και κινδυνεύουμε να μην συγχωρεθούμε ούτε εδώ ούτε αιώνια αμφισβητώντας την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν φοβόμαστε να προσκυνήσουμε τις ιερές εικόνες, να ασπασθούμε το χέρι του ιερέως, να βρεθούμε μέσα στον ιερό ναό, αρνούμαστε στην πράξη την σωστική και αγιαστική Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Θεωρούμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι δυνατόν να μεταδώσει κάτι «κοινόν η ακάθαρτον» και αυτό αποτελεί μεγίστη βλασφημία.

Ας ομολογήσουμε και με τις πράξεις μας, όπως ομολογήσαμε με τα χείλη μας, ότι πιστεύουμε στην ενοικούσα, στις ιερές εικόνες, στους ιερείς, στους ιερούς ναούς, Θεία Χάρη. Η μετοχή μας σε αυτή την Χάρη είναι εξάρτηση της δικής μας πίστεως. Όσο πιστεύουμε, τόση Χάρη λαμβάνουμε. Η ύπαρξή της όμως δεν εξαρτάται από την δική μας πίστη. Ο Θεός, «ο Ων και ο Ην και ο Ερχόμενος» δεν καταργείται, εάν εμείς δεν Τον πιστεύουμε.

Κατά τα ανωτέρω, την παύση των ιεροπραξιών με νόμο της Πολιτείας, την δεχόμαστε ως Θεία παιδαγωγία, διότι «ημάρτομεν, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν, ουδέ συνετηρήσαμεν, ουδέ εποιήσαμεν καθώς ενετείλατο ημίν» ο Κύριος. Δεν αποδεχόμαστε όμως την αιτιολόγηση της Πολιτείας, ότι υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας μέσω της Αγίας Εκκλησίας του Χριστού και των εν αυτή ιερουργουμένων μυστηρίων.

Ήδη ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και η Ιερά Σύνοδος έστειλαν επιστολή στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων αναφορικά με αυτό το θέμα και βάζουν τα πράγματα στην θέση τους.

Εν ολίγοις, είναι αδύνατον να μολυνθούμε η να κολλήσουμε οποιαδήποτε ασθένεια από την Θεία Μετάληψη, τις Άγιες εικόνες, τον ασπασμό των χειρών των ιερέων και τους ιερούς ναούς. Αν πιστεύουμε εν όλη τη καρδία και στην εν αυτοίς ενοικούσα θεία Χάρη, θα έχουμε και πλούσια την Χάρη του Θεού στη ζωή μας. Εάν την αρνούμαστε η αμφιβάλλουμε, πάσχουμε την αίρεση του Βαρλαάμ και των εικονομάχων. Αρνούμαστε τον Θεό και βλασφημούμε κατά του Αγίου Πνεύματος.

Διά τούτο, στώμεν καλώς!
Πιστεύσωμεν απλώς και ορθώς,
και η Χάρις του Θεού και Πατρός,
και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος,
έσται πάντοτε μετά πάντων ημών.
ΑΜΗΝ.

Προς Θεόν Ευχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας ΙΩΗΛ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

37 ΣΧΟΛΙΑ

 1. τότε θα τις άφηναν όλες ανοιχτές, χωρίς περιορισμούς και κανόνες και μετά θα σκάβαμε μαζικούς τάφους για τους αμέτρητους νεκρούς πιστούς, με μπουλντόζες, όπως στο Ιράν (τότε να δείτε για τον πόλεμο στην εκκλησία που θα λέγατε, για ανεύθυνους υπεύθυνους και για συνωμοσιολογίες). Τί πραγματικά και πρακτικά θα πάθετε αν συνεχίσετε να προσκυνάτε και να προσεύχεστε στο σπίτι σας και δεν κοινωνήσετε μερικές εβδομάδες; Θα κινδυνέψει η ζωή σας; Θα κινδυνέψετε σωματικά; Θα χρειαστείτε άμεση ιατρική περίθαλψη; Θα χρειαστεί να πάτε στην εντατική; Στη ψυχιατρική; Όλοι μας θέλουμε να κάνουμε πράγματα που μας γεμίζουν και μας ευχαριστούν εκτός σπιτιού αλλά, 1. αν αυτά δεν είναι κρίσιμα/απαραίτητα για την ίδιά μας τη ζωή (όπως αιμοκαθάρσεις, χημειοθεραπείες, φαγητό για επιβίωση κλπ), 2. και βάζουν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή άλλων, τότε μπορούμε, σαν συνεπείς πολίτες και άνθρωποι, να τα αναβάλλουμε για όσο χρειαστεί. Όχι μόνο δε θα πεθάνουμε εμείς, αλλά θα σώσουμε και ζωές, αυτές των ευάλωτων πιστών και λοιπών πολιτών.

 2. ποιός θα σας γεμίζει το παγκάρι όταν θα έχετε ξεκάνει το υπέργηρο ποίμνιο? Τί κακό μπίζνες πλάνινγκ είναι αυτό? Ακομα και οι μουλαδες έχουν παύσει τις θρησκευτικές συναθροίσεις. Θα μου πείτε, έχετε κρατικούς μισθούς, οπότε οι ερωτήσεις μου καταντούν περιττές. Βοήθειά μας.

  • Εσυ παντως δεν το γεμιζεις και κανε μας την χαρη να μην ξαναμιλησεις για παπαδες και εκκλησια και παγκαρι κρατα το δυφραγκο σου για παρτη σου….Α και κατι αλλο επηδει ξερω οι καθε εκκλησια δινει το 7 τις 100 στο κρατος για να μην ξεχνιομαστε….αντε απο δω αντιχριστε……κατσε στα αυγα σου.

   • πάλι πληρώνω τους μισθούς τους με τους φόρους μου.

    7%; Ποιά άλλη επιχείρηση ευνοείται τόσο; Γιατί μόνο 7; Και 7% απο τί ακριβώς; Υπάρχουν αποδείξεις και τιμολόγια στα παγκάρια και δηλώνονται όλα; Δεν το βλέπεις τώρα, αλλά κάνω το σταυρό μου.

    • Εσύ πονηρε για πες οι εκκλησίες δεν έχουν έξοδα ;πως συντηρούνται; Το ρεύμα οι ψάλτες οι νεωκόροι τα κεριά οι διαφορές επισκευές ,από που νομίζεις ότι πληρώνονται ;Έχεις εμπάθεια κ διαβολική πονηριά προς την εκκλησία ,που εκεί μέσα βαπτίστηκες εκεί θα σε βάλουν κ την τελευταία μέρα της ζωής σου.Μην πολεμάς κάτι που δεν γνωρίζεις σε βάθος ,αυτή η πίστη τον ορθοδόξων την οικουμένη εστήριξεν. Είναι το σπίτι του Θεού κ πρέπει να το σέβεσαι ,δεν το έμαθες από το σπίτι σου αυτό;

    • Όλα τα άλλα είναι προσωπικές υποθέσεις του καθενός. Δεν μας είπατε όμως, γιατί μόνο 7% και από ποιό ποσό; Και η επιχείρησή μου έχει ρεύμα, υπαλλήλους, επισκευές, συντηρήσεις. Ποιός νομίζετε τα πληρώνει και πόσο νομίζετε φορολογούμαι; Όταν λοιπόν η, ευνοούμενη, εκκλησία παρακινεί τον κόσμο να αγνοήσει τις εντολές της επιστημονικής κοινότητας και θέτει τη ζωή του σε άμεσα θανάσιμο κίνδυνο, έχουμε κάθε δικαίωμα να της ασκούμε κριτική (αφού η δικαιοσύνη δεν επεμβαίνει), μήπως και σώσουμε τους ευπαθείς συγγενείς και γνωστούς μας. Δεν υπάρχουν μόνο οι κηδείες και οι ενοικιάσεις τάφων, υπάρχουν και οι καύσεις ξέρετε. Να σέβεστε τη ζωή του άλλου πρώτα, και μετά να κάνετε ό,τι θέλετε.

   • Δηλαδή, εσείς παρεξηγηθήκατε από τα (ευρέως γνωστά) μαύρα του παγκαριού,

    και όχι από τον πιθανό θάνατο χιλιάδων πιστών (φίλων και συγγενών μας) που θα επέλθει αν ακολουθήσουν τις επικίνδυνες εντολές των παραπάνω; Εσείς λοιπόν πρέπει να είστε άγιος.

 3. Οι Άγιοι της Ορθοδοξίας μας ήταν Αγωνιστές και θυσιάστηκαν αντιστεκόμενοι στους «καιφιρ» κάθε είδους, οι σύγχρονοι ιεράρχες δεν θα πράξουν το ίδιο;
  Εμπρός λοιπόν ώρα για πράξεις Γενναίες Εις τον Όνομα του Τριαδικοϋ Θεού, αλλιώς κρυφτείτε στα έγκατα της γης και μην ξαναβγείτε.

 4. μπορεί νά γίνει ένα πείραμα μέ κάποιους εθελοντές καί τούς παραπάνω ιερείς;τά εξοδα θά τά αναλάβει ή εκκλησία καί επιτέλους θά αποδειχθεί ότι δέν μεταδίδοντε ιοί μέσω τής αγ.κοινωνίας.

 5. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να ακουστεί η αληθεια
  δεν έπρεπε καθόλου να κλείσουν οι εκκλησίες
  οι ολιγόπιστοι ας μην προσέρχονται…
  αν είναι δυνατόν να κολλάς ασθένεια απο θρησκευτική πράξη όπως το φίλημα των εικόνων ή του χεριού του ιερέως!!!!!! πού φτάσαμε να μιλάμε για τα αυτονόητα ή μάλλον να μην ακούγονται καν τα αυτονόητα και η εκκλησία του αληθινού Θεού να σύρεται πίσω από την πλάνη των ημερών!!!
  χαχαχαχαχαχαχαχα: πανδημία με θνησιμότητα κάτω της εποχικής γρίπης την οποία γρίπη αντιμετωπίζουν και τα μέτρα για τον κοροδοιό και για την οποία υπάρχει και εμβόλιο. Οι επόμενες γενεές θα γελάνε…..

  • και παράλληλα μαζικοί τάφοι με μπουλντόζες, όπως έκαναν στο Ιράν. Και φυσικά, όταν σε μερικές μέρες θα πεθαίνουν όλοι, φριχτά από ασφυξία λόγω πνευμονίας, να μην πιάνουν τα κρεβάτια στις εντατικές (αυτά θα είναι για τους συγγενείς μας που θα έχουν μολύνει), αλλά να πάνε ολονυχτίες στα στασίδια μέχρι να τους πάρει ο κύριος. Βέβαια, οι λίγοι που θα έχουν απομείνει, μετά θα λένε ότι πάλι πόλεμο στην εκκλησία κάνανε τα κέντρα και οι κυβερνήσεις, γι’αυτό τις άνοιξαν. Γιατί για τον συνωμοσιολόγο, αϊόφοβο, μάγκα, ενημερωμένο Ελληναρά η ζωή δεν έχει νόημα χωρίς εχθρούς, συνωμοσίες, σκοτεινά κέντρα, Σόρους, Εβραίους κλπ. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ ΑΥΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑΡΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΣΩΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΡΜΗ ΧΩΡΑ.

 6. Ειστε αλλα και αλλα παλιο αντιχριστοι……….Δεν δεχομαι να μιλατε για εκκλησιες και παπαδες και το πιστευω μας……Ντροπη σας αθεοι…..Μην αγχωνεστε ο κυριος μας εχει ετοιμασει ολους ξεχωριστα για το που θα παμε…….Μην κρινετε δεν ειστε καλυτεροι……..Και οσο για το 7 που λετε η εκλησια δεν ειναι επιχειρηση…Μακαρι να ηταν και το κρατος ετσι..Γιατι θα δεις που στο τελος οταν θα ερθεις σε πεινα και ολος ο κοσμος παλι η εκκλησια θα βοηθησει….αλλα εσυ να μην ερθεις ….Αρκετα πια γεμισαμε αθεους και αντιχριστους αντε γεια ρεεεεεεεεεεε

  • Δεν έχετε αντίληψη της ατομικής ευθύνης και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιαυτό, αλλά θα περίμενε κανείς πως όλα αυτά τα προσγειωμένα αεροπλάνα – και επομένως, όπως εσείς πιστεύετε, με το (προσωρινό) σταμάτημα των ψεκασμών, θα είχαν μία μικρή θετική επιρροή πάνω σας. Γεγονός που αποδεικνύει πως για την ανευθυνότητα, την παράνοια, την αδράνεια και όλα αυτά που χαρακτηρίζουν τους Ελληναράδες, δε φταίνε ούτε ψεκασμοί, ούτε μασόνοι, ούτε οχτροί, ούτε κανένας. Υπεύθυνος για την εγκληματική ανευθυνότητά του, ήταν και παραμένει ο ίδιος ο Ελληναράς, ο μεσαιωνικός, ο πεντάχρονος, ο κακομαθημένος, ο ράθυμος, ο μάγκας.

   Αν η εκκλησία δεν είναι επιχείρηση, γιατί έχει έσοδα (τα λεφτά των πελατών και τους φόρους μας); Γιατί πληρώνονται με κρατικούς μισθούς, ακόμα και τώρα που η ‘επιχείρηση’ έκλεισε προσωρινά; Να υποθέσω, η απάντησή σας και στα δύο είναι η αποστομωτική ‘αντε γεια ρεεεεεεεεεεε’.

   Βοήθειά μας.

 7. ΔΕΝ ΜΙΛΑΩ ΜΕ ΑΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ…..ΓΑΤΑΚΙ Ε ΓΑΤΑΚΙ…….ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ ΡΕ…..Α ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΑΤΙΩ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΖΗΤΑ ΝΑ ΚΑΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ ΜΗΝ ΜΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙ…..ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΥ

  • με την απύθμενη αγάπη του ευαίσθητου πιστού (που προσπαθεί να σκοτώσει τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας με την ανευθυνότητά του, και τους υπόλοιπους με τον πράο και γεμάτο κεφαλαία επιχειρήματα λόγο του).

 8. Εσυ βρε Ελληναρα τι κανεις δηλ????Ασε μας ρε ουστ που μιλας κιολας…..θα ερθει η μερα που θα ακουτε παλι χριστος Ανεστη και θα τρεμετε……που εχεις και γλωσσα και μιλας για το πιστευω μας και την εκκλησια μας.Αν δεν γουσταρεις να φυγεις απο την Ελλαδα της ορθοδοξιας και του Χριστιανισμου και να ανοιξεις αλλου επιχειρηση αν δεν γουσταρεις…πιστευε αυτο που θελεις αλλα κρατα το για σενα….

  • Ας σώσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε, ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών, και μετά θα κάνουμε όλοι ο,τι θέλουμε με τις ζωές μας. Εμείς θα συνεχίζουμε να πληρώνουμε τους μισθούς των παπάδων, και εσείς (ανενόχλητοι και υγιείς) θα πηγαίνετε και πάλι στις εκκλησίες. Ανεύθυνα και κουτοπόνηρα ανθρωπάκια.

   • Εισαι εκτος τοπου και χρονου,εσυ πληρωνεις τους παπαδες…..?Ωραιο αστειο…..αστο φιλε διαλεξε κανενα καλο αθλημα να ξεχνιεσαι……και ασε εμας να δινουμε λεφτα οπου θελουμε και οπου θελουμε…..Μην ασχολεισαι καν δεν κανεις γιαυτο…..Μακαρι να τελειωσει γρηγορα αυτο που ζουμε.Α κανενας δεν μπορεσε να νικησει τον Χριστο ,κρατα αυτο σαν συμβουλη και σταματατο εδω δεν αξιζει να κρινεις εσυ….κρατατα για παρτη σου και στο σπιτι σου…..

    • επιλογή να μην πληρώνω το ποσό στους φόρους που πηγαίνει στους μισθούς των παπάδων; Με τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου δεν πληρώνονται; Αν εσείς εννοείτε τα μαύρα που παίρνουν από τους πιστούς, και αυτό με πειράζει γιατί αυτά τα ποσά δεν φορολογούνται, οπότε πάλι ο Έλληνας πολίτης ζημιώνεται. Μήπως είστε συνδικαλίστρια/συνδικαλιστής του κλήρου και κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε; Αυτή τη στιγμή όμως με ενδιαφέρει να συμμορφωθείτε όλοι σας, να σώσουμε τους γονείς μας, τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας και μετά πάλι όλα τα εκκλησιαστικά (όπως και τα υπόλοιπα στη ζωή μας) θα επανέλθουν κανονικά, μην ανησυχείτε.

 9. Ετσι για να μην ξεχνιομαστε και να μην μιλατε αλλο για την εκκλησια γιατι οπου χρειαστη ειναι εκει....

  Η Ιερά Σύνοδος ενημερωθείσα για την προσφορά ποσού 50.000 ευρώ από το Οικουμενικό Πατριαρχείο προς την Ελληνική Κυβέρνηση ως συμβολή στον διεξαγόμενο αγώνα για την καταπολέμηση του κορωνοϊού, ευχαριστεί δημοσίως τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο γι’ αυτή την ένδειξη συναντίληψης προς τον ελληνικό λαό.

  • Τί να σου κάνουν τα 50 χιλιάρικα όταν θα στείλει 100δες ή και 1000δες κόσμο στις εντατικές (και στον τάφο);

   Αυτό που πρέπει να κάνει (αλλά δεν το κάνει) είναι να συμμορφώσει τους παραπάνω απαράδεκτους και επικίνδυνους παπάδες. Έτσι δε θα έχουμε και τους επίσης απαράδεκτους πιστούς να βάζουν τη ζωή μας σε άμεσο κίνδυνο. «Επιβαρύνω το ΕΣΥ με εκατομμύρια από τους αμέτρητους πιστούς που θα σας στείλουμε, αλλά πάρτε και 50 χιλιάδες για έναν καφέ» – ωραία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι οι πολίτες, είναι να μείνουμε προσωρινά μέσα, να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των επιστημόνων και σύντομα θα γυρίσουμε και πάλι στη ζωή μας. Ίσως η απλότητα αυτής της οδηγίας να σας μπερδεύει, δεν ξέρω πώς αλλιώς να σας τη μεταφέρω. Τί άλλο να πεί κανείς;…

  • Ναι, επίσης θα είναι, εκεί, και στις μαζικές κηδείες των πιστών της

   αφού υπάρχουν ακόμα ατιμώρητοι παπάδες που λένε στον κόσμο να αγνοήσουν τις συμβουλές των επιστημόνων και υπάρχετε εσείς που είστε διατεθειμένοι να τους υπακούσετε, για να ξεκάνετε μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Θεία συμβολή.

 10. Βρε ασχετε ποιος σου ειπε για τον κοσμο να παει στην εκκλησια ετσι οπως ειναι τα πραγματα που για εμενα ειναι ψεματα ολα ….το να παει ο παπας να κανει την λειτουργια του με κλειστες τις πορτες πιο ειναι το προβλημα σου.???Και μην το συνεχιζεις σε παρακαλω πολυ..Και δεν ειμαι συνδικαλιστης το πιστευω μου στηριζω και δεν επιτρεπω σε κανεναν να μιλαει γιαυτο….Εγω σου ειπα σε τι θεο πιστευεις και αν?Λοιπον κατσε στα αυγα σου και ακου απο την βεραντα σου απο τα μεγαφωνα τις εκκλησιας το Χριστος Ανεστη….Αθεε ε Αθεε…….Και ευχομαι να μην σε βρει κατι κακο γιατι θα ερχεσαι στα γονατα και θα ζητας ελεος……Εκει θα με θυμηθεις γιατι εγω δεν σου εθιξα το πιστευω σου….Αλλα ετσι εχεις μαθει να ζεις μεσα στην ειρωνια……Και ασε τους παπαδες και γενικα τους τριγυρω σου να τους κρινεις αλλος….Ααα και πανε δες τι γινεται στους δρομους που ολοι ειναι εξω και ασε την εκκλησια και το παγκαρι….Δεν ξερεις την τυφλα σου.Και λες αυτα που θες..Υγ.Δεν ακουσα κανεναν παπα να λεει ελατε και να παραβαινει κατι..οι πορτες παντου ειναι κλειστες..Ασε εμας, απο εμας δεν θα κολλησεις ….Σπιτι ειμαστε .Αλλου ειναι το θεμα

 11. Εσείς δεν είστε εδώ και υπερασπίζεστε τους παραπάνω παπάδες που ζητούν να μην τηρηθούν τα μέτρα της επιστημονικής κοινότητας; Εσείς και πολλοί άλλοι παπάδες δε δίνετε αυτό το μήνυμα στον κόσμο, γιατί ‘γίνεται πόλεμος εναντίον της εκκλησίας’; Λες και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα δεν είναι κλειστή, όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Όλα γίνονται ‘μόνο για να καταπολεμηθεί η εκκλησία’. Και αφού εσείς και αυτοί οι παπάδες βάζετε σε άμεσα θανάσιμο κίνδυνο την κοινωνία στην οποία ζω (και αφού εγώ πληρώνω μέρος των μισθών τους), έχω κάθε δικαίωμα να ασκώ κριτική για αυτές τις ανεύθυνες στάσεις (τα πιστεύω του καθενός δεν έχουν καμία σχέση). Δεν κρίνεται η πίστη κανενός. Κρίνονται σαν πολίτες για την εγκληματική ανευθυνότητά τους. Αυτό είναι το θέμα.

  Ορίστε και οπτικοακουστικό θέαμα:
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=xBeF7VbBndQ&feature=emb_logo
  https://www.youtube.com/watch?v=0JaKx7BqRzU

 12. Ορίστε, πλέον έχετε και τις διαταγές της Ιεράς Συνόδου (που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης!),

  μαζί με τις συμβουλές της επιστημονικής κοινότητας, να μείνετε στα σπίτια σας και να ξεχάσετε προς το παρόν τις εκκλησιαστικές συναθροίσεις, και να συμμορφωθούν οι παραπάνω παπάδες και οι υποστηρικτές τους. Δεν αποφάνθηκαν ότι γίνεται πόλεμος στην εκκλησία, το αντίθετο μάλιστα, είπαν πως όλα αυτά γίνονται για να σωθούν ζωές. Και μπράβο της.

 13. Εσυ εχεις προβλημα..Ναι εχει να κανει με το πιστευω μας δεν γουσταρω απο κανεναν να μιλαει για τον Χριστο μου και τον θεο μου..και επειδη ζεις σε αυτην την κοινωνια και αυτη την χωρα πρεπει να σεβαστεις. Αν δεν γουσταρεις μπορεις να φυγεις.Και οσο για την συνοδο που γραφει ο ειρωνας κατω…ενα απλο παραδειγμα θα σας πω γιατι εκλεισαν οι εκκλησιες ,οταν θα ερθει καποιος που ειναι αρρωστος μεσα στον Ναο και βγει μετα εξω ξερεις τι θα πειτε εσεις ολοι οι αθεοι και οι αντιχριστοι?Κολλησε στην εκκλησια….καταλαβες ..και εσυ προσωπικα δεν πληρωνεις κανεναν παπα…πιστεψε με.Και σταματηστε πια αυτη την κολωνια με τους παπαδες και την εκκλησια.Ελεος πια Ελεος..Μαθε το Συνταγμα μας τι λεει και μετα να μιλατε….Εμαστε κρατος της Ορθοδοξιας….Παρτε παραδειγμα στην Ρωσια και εκει εχει κρουσματα αλλα το πιστευω τους ειναι πιο δυνατο …βλεπεις δεν μετρανε θανατους ελαχιστους βασικα..Οι εκκλησιες ειναι ανοιχτες ομως..Δεν λεω ο καθε ανθρωπος λεει αυτα που πιστευει αλλα οχι ρε φιλε να εχετε κατσει πανω σε κληρο και εκκλησια.Σταματηστε και ασχολειθητε με κατι αλλο……Βρηκατε την ευκαιρια …και μιλατε….

  • Αγαπητέ ρωσόφιλε, φυσικά και έχω πρόβλημα. Αλλά όχι με την εκκλησία, κουτοπόνηρε επικίνδυνε.

   Έχω πρόβλημα με τους ανεύθυνους πολίτες που υποστηρίζουν τους εξίσου ανεύθυνους δημόσιους υπαλλήλους (που τυχαίνει να είναι παπάδες), και όλοι σας παροτρύνετε το κυρίως ευάλωτο ελληνικό κοινό να αγνοήσει τις επιστημονικές οδηγίες. Το ίδιο πρόβλημα θα είχα και με έναν σουβλατζή που θα έλεγε στην πελατεία το ‘αγνοείστε τις οδηγίες και ελάτε όλοι για σουβλάκια στο ανοιχτό κατάστημά μου’. Αν θέλετε θρησκευτικό κράτος τραβάτε εσείς στη Ρωσία ή και στο Ιράν ακόμα (εκεί βέβαια δεν έχει θρησκευτικές συναθροίσεις πλέον). Επειδή όμως ζούμε σε δημοκρατικό κράτος, έχουμε το δικαίωμα να ασκούμε κριτική σε επικίνδυνους δημόσιους υπαλλήλους και πολίτες, που βάζουν σε κίνδυνο ένα μεγάλο μέρος του Ελληνικού πληθυσμού. Ακολουθήστε τώρα τις οδηγίες, τις οποίες επιτέλους υιοθέτησε και η Ιερά Συνόδος, και μείνετε στα σπίτια σας, να σωθούμε όσοι περισσότερο γίνεται. Γιατί, όπως επανέλαβε και η Σύνοδος, αυτή τη στιγμή σημασία έχει η ανθρώπινη ζωή. Ντα;

   • Στην οικοδομή και στο εργοτάξιο δεν κολλάει. Στην εκκλησία κολλάει.
    Στις τράπεζες δεν κολλάει. Στα πάρκα κολλάει.
    Στο σούπερ μάρκετ και στα μπακάλικα δεν κολλάει. Στο περπάτημα κολλάει.
    Στα αρτοποιεία και στα φρουτάδικα δεν κολλάει. Στα εμπορικά καταστήματα και στα γραφεία κολλάει.
    Στα βανάκια με τους Αλβανούς που πάνε στις δουλειές πέντε πέντε δεν κολλάει. Στη θάλασσα και την παραλία κολλάει.
    Μπεεεεεεεεεεεεεεεεεε

    • Στις εκκλησίες, ακροδεξιέ ρωσόφιλε Πουτινικέ (ξέρεις ότι ο Πούτιν υποστηρίζει Τουρκία, έτσι;),

     συνωστίζεται, σε απόσταση επαφής και σε μικρό χώρο, ολόκληρος ο ευάλωτος Ελληνικός πληθυσμός – οι γονείς μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας. Αν όλοι αυτοί αρχίσουν να πέφτουν κάτω σαν τις μύγες, πάλι εσείς θα βγαίνετε να φωνάζετε για συνωμοσίες που προσπαθούν να καταστρέψουν την Ελλάδα. Και στα άλλα κολλάει αν δεν ακολουθήσουμε τις οδηγίες της επιστημονικής κοινότητας (και της Ιεράς Συνόδου), όμως ακολουθούμε τις επίσημες οδηγίες, σαν υπεύθυνοι πολίτες που είμαστε, και καλύπτουμε τις άμεσα απαραίτητες ανάγκες μας. Για τις άλλες παράνομες και ανεύθυνες συναθροίσεις επεμβαίνει η αστυνομία. Είναι επίσημα καταγεγραμμένο στις γραφές ότι εσείς αποτελείτε το κοπάδι, δεν είναι ανάγκη να βελάζετε κιόλας.

 14. Εσυ να αλαξεις χωρα η Ελλαδα ειναι Ορθοδοξη και αν δεν γουσταρεις εσυ αδειασε μας την γωνια….

  • προς τους ανεύθυνους, επικίνδυνους, εγωιστές πολίτες;

   Επίσημη ανακοίνωση της ΙΣ: <>

   Όλοι αναφέρονται στους ανεύθυνους Έλληνες πολίτες (ανεξαρτήτως επαγγέλματος). Θέλετε μήπως μια μετάφραση στα Ρώσικα μήπως τελικά το καταλάβετε; (αν και είναι πλέον σίγουρο ότι κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε).

  • «Η ΔΙΣ προτρέπει όλους να τηρούν απαρέγκλιτα τις υποδείξεις των υγειονομικών αρχών και των ειδικών επιστημόνων και να μην παρασύρονται από εκείνους οι οποίοι τους υποδεικνύουν την παρακοή, η οποία στην παρούσα χρονική συγκυρία δεν δικαιολογείται ούτε εν ονόματι της χριστιανικής πίστης. Η πίστη στο Χριστό αποτελεί πρόξενο ζωής και όχι θανάτου». Επομένως, συνεχίστε εσείς οι ανεύθυνοι να υποστηρίζετε τους άλλους ανεύθυνους, και να βάζετε σε θανάσιμο κίνδυνο τον ελληνικό πληθυσμό – κυρίως τους γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, να ονειρεύεστε τον τουρκόφιλο Πούτιν, το θεοκρατικό Ιράν, και τα σκοτεινά κέντρα που σας καταδιώκουν, και να αγνοείτε τις οδηγίες επιστημόνων και ΙΣ. Οι υπόλοιποι, η πλειοψηφία, θα προσπαθήσουμε να σώσουμε όσους περισσότερους Έλληνες γίνεται, για να μπορέσουν πάλι όλοι αυτοί (και εσείς μαζί), ζωντανοί και υγιείς, να αρχίσουν πάλι να πηγαίνουν στην εκκλησία, όταν θα περάσει η κρίση.

 15. η, ομολογουμένως αποκαρδιωτική, συζήτηση μαζί σας μου θυμίζει τους διαλόγους όπου μάταια προσπαθούσα να εξηγήσω σε χρυσαυγίτη γιατί είναι κακό να είσαι νεοναζί.

  Και μη ξεχνάτε να ψεκάζεστε τώρα που σταμάτησαν οι ψεκασμοί με τις ακυρώσεις πτήσεων:
  https://www.youtube.com/watch?v=0JaKx7BqRzU

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.