Στα κρυφά η ενοποίηση των Κτηματολογίων Κω, Ρόδου & Λέρου

1
1038

Ως κεραυνός εν αιθρία έπεσε στα Δωδεκάνησα η είδηση για τον σχεδιασμό της κυβέρνησης να προχωρήσει στην σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) υπό την εποπτεία του υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ), στο οποίο θα μεταφερθούν όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας, καθώς και η δραστηριότητα της εταιρείας που υλοποιεί το Κτηματολόγιο, η ΕΚΧΑ Α.Ε. (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση) με την παράλληλη κατάργηση των Κτηματολογικών Γραφείων σε Ρόδο, Κω και Λέρο με την υφιστάμενη μορφή τους, όπως επίσης και την κατάργηση των υφιστάμενων οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων και στα τρία νησιά.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Τμήματος Δωδεκανήσου κ. Γιάννης Γλυνός, με δηλώσεις του στην «δ», ανέφερε πως δεν υπήρξε καμία προηγούμενη ενημέρωση για τον σχεδιασμό αυτό της κυβέρνησης, αν και θα έπρεπε να έχει προηγηθεί ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων και να ακολουθήσει διαβούλευση, πριν αποφασιστεί οποιαδήποτε μεταβολή στα Κτηματολόγια των νησιών.
«Είναι αδιανόητο να σχεδιάζουν για εμάς χωρίς εμάς, να μην ζητούν την άποψή μας για θέματα που αφορούν τον τόπο μας! Δεν είχαμε καμία προηγούμενη ενημέρωση και δεν ξέρουμε τι ακριβώς σχεδιάζουν. Δεν έπρεπε να ερωτηθούμε οι τοπικοί φορείς, πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, ποια είναι η άποψή μας για το Κτηματολόγιο του τόπου μας; Από Δευτέρα, εμείς ως ΤΕΕ, θα φέρουμε το θέμα άμεσα προς συζήτηση και με επιστολές που θα σταλούν προς κάθε αρμόδιο θα ζητήσουμε αναλυτική ενημέρωση, για το τι σχεδιάζουν ακριβώς να κάνουν, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις τους και τι θα γίνει με το Κτηματολόγιο και τα αρχεία τόσων ετών και στα τρία νησιά», δήλωσε στην «δ» ο κ. Γ. Γλυνός.
Τι προβλέπει το ν/σχ
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που παρουσίασε η Ναυτεμπορική, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα:
* Σκοπός του νέου Οργανισμού είναι η σύνταξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, η γεωδαιτική κάλυψη και χαρτογράφηση της χώρας, η δημιουργία και τήρηση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων και πιθανότατα (αναγράφεται ως υπό αίρεση) και η λειτουργία συστήματος συντονισμού και διάχυσης της γεωπληροφορίας. Ο νέος Οργανισμός είναι μεταξύ άλλων αρμόδιος για το Κτηματολόγιο (αρμοδιότητες που σήμερα έχει η ΕΚΧΑ) και την τήρηση και διαχείριση των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών. Όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι το διοικητικό συμβούλιο και ο γενικός διευθυντής. Δεν υπάρχει καμία ευχάριστη έκπληξη στην κατεύθυνση της αξιοκρατίας… Ο διορισμός τους αποφασίζεται από τον υπουργό Περιβάλλοντος. Στις μεταβατικές διατάξεις προβλέπεται τη θέση του γενικού διευθυντή να την αναλάβει η σημερινή διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΚΧΑ έως το τέλος της θητείας της. Το πρώτο δ.σ. του νέου Οργανισμού, επίσης, θα απαρτίζεται από τα σημερινά μέλη του δ.σ. της ΕΚΧΑ.
* Στο άρθρο 16 προβλέπεται η κατάργηση των υποθηκοφυλακείων (έμμισθων και άμισθων όπως και αυτών σε Ρόδο, Κω και Λέρο) η οποία επέρχεται αυτοδίκαια (με τη δημοσίευση του νόμου ή δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή με τη δημοσίευση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης). Στη συνέχεια στο άρθρο 17 προτείνεται η ίδρυση ενός Κτηματολογικού Γραφείου ανά νομό, το οποίο εδρεύει στην πρωτεύουσα του νομού και όλα τα υπόλοιπα υποθηκοφυλακεία του ίδιου νομού (άμισθα ή έμμισθα), να ιδρύονται ως υποκαταστήματα αυτού του Κτηματολογικού Γραφείου. Τα Κτηματολογικά Γραφεία αποτελούν οργανικές μονάδες του νέου Οργανισμού επιπέδου Διεύθυνσης. Τα Υποκαταστήματα των Κτηματολογικών Γραφείων αποτελούν οργανικές μονάδες, επιπέδου Τμήματος, των οικείων Κτηματολογικών Γραφείων.
* Στον Οργανισμό συστήνεται προσωρινός κλάδος μονίμων υπαλλήλων (πρώην υποθηκοφυλακείων), κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, με 495 οργανικές θέσεις. Είναι αυτές που θα καλυφθούν από τα υποθηκοφυλακεία (238 αμίσθων συν 257 δικαστικών υπαλλήλων). Επίσης συνιστώνται 900 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι στην ΕΚΧΑ είναι συνολικά 368 και το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν αρκετοί διοικητικοί, όχι όμως ο αναγκαίος αριθμός μηχανικών.
* Ο Οργανισμός χαρακτηρίζεται αυτοχρηματοδοτούμενος και πόροι του, μεταξύ άλλων, είναι τα πάγια και αναλογικά τέλη που εισπράττονται, τα έσοδα από την εκμετάλλευση του αρχείου του, αλλά και εφόσον παρίσταται ανάγκη, έκτακτη κρατική επιχορήγηση, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών. Σημειώνεται πως μια από τις εκκρεμότητες της ΕΚΧΑ είναι να καταθέσει τον φάκελο μεγάλου έργου προκειμένου να εξασφαλίσει ένα τμήμα της χρηματοδότησης της κτηματογράφησης.
Καταβολή τελών
Στο σχέδιο του νομοσχεδίου που παρουσιάζει η «Ν» προβλέπονται αναλυτικά όλα τα τέλη που θα καταβάλει ο πολίτης. Από την πρώτη ανάγνωση (καθώς είναι πολύπλοκα ακόμα και για τους ίδιους του υποθηκοφύλακες) τα τέλη έχουν στρογγυλοποιηθεί προς τα πάνω, χωρίς να προκύπτουν μεγάλες διαφορές από τα υφιστάμενα. Μεταξύ άλλων, για την εγγραφή πράξεων αγοραπωλησίας, ανταλλαγής, διανομής, εισφοράς ακινήτου σε εταιρεία, περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα λόγω έκτακτης χρησικτησίας, μίσθωσης, χρονομεριστικής μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης στα βιβλία καταβάλλεται τέλος αναλογικό τέλος ίσο με ποσοστό πέντε χιλιοστά (5‰) επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος. Αναλογικό τέλος ίσο με ποσοστό οκτώ χιλιοστά (8‰) επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος για την εγγραφή των πράξεων προβλέπεται για προικοσύμφωνα ή γονική παροχή, δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου, σύστασης πραγματικής δουλείας, υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης κ.ά. Επίσης, για τη χορήγηση αντιγράφου στοιχείου από το αρχείο του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματός του καταβάλλεται πάγιο τέλος 9,50 ευρώ. Το τέλος αυτό προσαυξάνεται κατά 4,50 ευρώ για κάθε, επιπλέον του ενός, φύλλο του χορηγούμενου αντιγράφου.
Μνημονιακές υποχρεώσεις
οι αλλαγές για νέες δομές
* Το Κτηματολόγιο, οι δασικοί χάρτες, αλλά και οι χρήσεις γης αποτελούν μέρος των υποχρεώσεων της χώρας με βάση το μνημόνιο. Όπως σχολιάζεται σκωπτικά, ακόμα και αν δεν ήταν έτσι, τα όσα προβλέπονται στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ επιβάλλεται να προχωρήσουν ως αναγκαία συστατικά για ένα σύγχρονο κράτος, που θέλει να γίνονται με ασφάλεια οι συναλλαγές στην ακίνητη περιουσία.
Ειδικότερα, ως προαπαιτούμενο είναι να ολοκληρωθεί άμεσα η αναθεώρηση του ν. 4269/14 (νομοθετική ρύθμιση, προεδρικό διάταγμα, τεχνικές προδιαγραφές για τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια), καθώς και να κυρωθούν έως τον Σεπτέμβριο του 2017 οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες. Εκεί όπου υπάρχουν αντιρρήσεις, η κύρωση πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τον Μάρτιο του 2018.
Η εταιρεία του Κτηματολογίου πρέπει να πραγματοποιήσει διαγωνισμό μέχρι τον Ιούλιο του 2017 για τους δασικούς χάρτες για το υπόλοιπο της χώρας.
Όσον αφορά την ίδια την εταιρεία του Κτηματολογίου θα πρέπει να προχωρήσει η νέα δομή σύμφωνα με την τεχνική βοήθεια που παρείχε η Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία θα εξασφαλίζει οικονομική αυτονομία και διοικητική αυτοτέλεια.
Το πώς αυτό θα επιτευχθεί μένει να φανεί. Το ερώτημα που μένει αναπάντητο είναι πώς θα έχει οικονομική αυτονομία και διοικητική αυτοτέλεια ένα ΝΠΔΔ, όταν ακόμα και η σημερινή δομή, δηλαδή η ΕΚΧΑ Α.Ε., αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες όπως, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι απαιτείται πολιτική απόφαση για να λυθεί το θέμα της έλλειψης επιστημόνων (μηχανικών, νομικών) που θα αναλάβουν να «τρέξουν» τις νέες συμβάσεις κτηματογράφησης. Βάσει του μνημονίου, επίσης, πρέπει έως τον Ιούλιο να οριστικοποιηθούν οι προτάσεις για την κωδικοποίηση και οργάνωση της περιβαλλοντικής πληροφορίας.
Επιβολή νέου τέλους
για δασικές περιοχές
* Η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών (όποτε αυτή γίνει) φέρνει και νέο τέλος, ένα ποσό που σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο νόμου θα καταβάλει ο πολίτης προκειμένου να λάβει πιστοποιητικό (βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010) με το οποίο θα βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης – ακινήτου, αν δηλαδή πρόκειται για δασική περιοχή ή όχι.
Το νέο τέλος, διαμορφώνεται ανάλογα με το εμβαδόν του ακινήτου, ως εξής:
– Έως και 1.000 τ.μ., 40 ευρώ.
– Πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., 80 ευρώ.
– Πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., 250 ευρώ.
– Πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 50.000 τ.μ., 400 ευρώ.
– Πάνω από 50.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., 600 ευρώ.
– Πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., 1.500 ευρώ.
– Πάνω από 300.000 τ.μ., 2.500 ευρώ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.