Ἐπιστολὴ Ἰατρῶν καὶ ἄλλων προσωπικοτήτων ὑπὲρ τῆς Καθηγήτριας Ἑλένης Γιαμαρέλλου

0
219

 

ΠΡΟΣ: Σύλλογο Ἀθηνῶν
ΚΟΙΝ: ΜΜΕ καὶ ἱστολόγια
ΗΜ/ΝΙΑ: 1 Ἀπριλίου 2020. Ἐνημερώθηκε: 2 Ἀπριλίου 2020
Πληροφορηθήκαμε προσφάτως ἀπό τό Διαδίκτυο1 ὅτι πολλοὶ συμπατριῶτες μας, ἐνοχληθέντες ἀπό κάποια δήλωση τῆς λοιμωξιολόγου ἰατροῦ κας Ἑλένης Γιαμαρέλλου, ὁμότιμης Καθηγήτριας τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν, ἀπέστειλαν στὸν Ἰατρικό Σύλλογο Ἀθηνῶν (ΙΣΑ, στὸ ἑξῆς) ἐπιστολή μέ τήν παράκληση νά ἐνημερώσει τό κοινὸ «γιὰ τὴν ἐπιστημονικὴ ὀρθότητα τῶν λεγομένων της καθὼς καὶ τὶς διαδικασίες ποὺ κίνησε ὁ σύλλογος κατὰ τοῦ μέλους σὲ περίπτωση ποὺ ἡ ἄποψη ἀξιολογηθεῖ ὡς αντιεπιστημονική καὶ ἑπομένως ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν δημόσια ὑγεία».
Ἡ κα Ἑλένη Γιαμαρέλλου ὑπεστήριξε ὅτι «Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ἕνα μυστήριο, ὅταν πηγαίνεις νὰ λάβεις τὴ θεία κοινωνία δὲν τὴν παίρνεις ἀπὸ συνήθεια, τὴ λαμβάνεις γιατί εἶναι σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ. Ἢ τὸ πιστεύεις καὶ κοινωνεῖς κανονικὰ ἢ δὲν τὸ πιστεύεις. Δὲν ὑπάρχουν μεσοβέζικες λύσεις, κουταλάκια κ.λπ. … Ἄν πιστεύω ὅτι αὐτὸ μπορεῖ νὰ μὲ μολύνει, τότε δὲν πιστεύω στὸ μεγαλύτερο μυστήριο. Τὰ ἄτομα ποὺ θέλουν νὰ κοινωνήσουν δὲν πρέπει νὰ…
φοβοῦνται ὅτι ἀπὸ τὴ θεία κοινωνία μπορεῖ νὰ μεταδοθεῖ ποτὲ μικρόβιο».
Κατ’ ἀρχήν, θεωροῦμε ὅτι ἡ ἐπιστολή τήν ὁποίαν ἀπέστειλαν πρός τόν ΙΣΑ ἔχει ἐσφαλμένο ἀποδέκτη. Ἡ κα Ἑλένη Γιαμαρέλλου στή δήλωσή της, ὅτι δηλαδή, «Τὰ ἄτομα ποὺ θέλουν νὰ κοινωνήσουν δὲν πρέπει νὰ φοβοῦνται ὅτι ἀπὸ τὴ θεία κοινωνία μπορεῖ νὰ μεταδοθεῖ ποτὲ μικρόβιο», οὐδέποτε ἰσχυρίσθηκε ὅτι αὐτή ἡ θεώρησή της προκύπτει ἀπό ὁποιαδήποτε ἰατρική ἐπιστημονική ἔρευνα. Ἡ προσωπικὴ πίστη της στὸ Μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας καθώρισε αὐτή τή στάση της.
Τοιουτοτρόπως, μέ ἀξιοθαύμαστη παρρησία,παρρησίᾳ -συμφώνως πρός τό ἄρθρο 13 παρ. 1 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος2 καί πρός τό ἄρθρο 14, παρ. 13 ἡ κα Ἑλένη Γιαμαρέλλου ὁμολόγησε δημοσίᾳ τήν βαθειὰ πίστη τῆς στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολική τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία συμφώνως πρός τήν ὁποίαν ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι Μυστήριο καί ἑπομένως αὐτοί, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά κοινωνήσουν, δέν πρέπει νά φοβοῦνται ὅτι ἀπό τήν Θεία Κοινωνία -μέ τήν ὁποία μεταδίδεται Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦεἶναι δυνατὸν νά μεταδοθεῖ ποτὲ μικρόβιο ἤ ἰός. Τήν ἴδια ἀκριβῶς πίστη βιώνουν καί οἱ ὑπογράφοντες τήν παροῦσα ἐπιστολή.
Ἐκ τῶν ἀνωτέρω προκύπτει ὅτι γιά κάθε ἕναν , ὀρθῶς σκεπτόμενο ἀναγνώστη, ἡ προσωπικὴ θεολογικὴ τοποθέτηση τῆς ἀξιόλογης μάλιστα ἐπιστήμονος, κας Ἑλένης Γιαμαρέλλου μὲ 445 δημοσιεύσεις στὸ Pub Med (27-32020), εἰς οὐδεμία περίπτωση εἶναι δυνατὸν νά θεωρηθεῖ «αντιεπιστημονική», -δεδομένου ὅτι δέν ἐπιδέχεται ἐπιστημονική κρίση καί ἀξιολόγηση-, οὔτε εἶναι «ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν δημόσια ὑγεία», διότι οὐδείς ἀναγκάζεται νά κοινωνήσει τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων ἐφόσον δέν πιστεύει στήν οὐσία τοῦ Μυστηρίου.
Συνηγορητικό τῶν ἀνωτέρω εἶναι καί τό συνημμένο κείμενο4 τοῦ κυρίου Ἰωάννη Κουντουρᾶ, ὁμότιμου Καθηγητοῦ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τό ὁποῖο πρόσφατα ἔλαβε δημοσιότητα μέ τίτλο: «Ἀτελῆ ἐπιστημονικὰ δεδομένα coronavirus μὲ conflict ἐμπλοκὴ Θείας Κοινωνίας».
Οἱ ὑπογράφοντες
Κουντουράς Ἰωάννης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Ἰατρικῆς ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Καρακατσάνης Κωνσταντῖνος, τ. Καθηγητὴς Ἰατρικῆς ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Κώστα-Τσολάκη Μαγδαληνή, Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ
Μπαθρέλλος Ευστάθιος, Παθολόγος, Δ/ντής ΕΣΥ
Σγούρδος Γεώργιος, Ἰατρὸς Ακτινοδιαγνώστης, Λωζάννη, Ἑλβετία
Ντουλμπέρης Μιχάλης, Εἰδικὸς Παθολόγος, Δρ ΑΠΘ καὶ Βέρνης, Ζυρίχη Ἑλβετίας
Καπετάνος Γεώργιος, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Ἰατρικῆς ΑΠΘ
Γιαρτζά Εὐαγγελία, Ἰατρός, Θεσσαλονίκη
Μπαλτατζής Παναγιώτης, Ἰατρός, Βαλτιμόρη, Μαίρυλαντ, ΗΠΑ
Μαυρίδης Σταῦρος, Ἰατρὸς παθολόγος, Μεταμόρφωση Ἀττικῆς
Πιερράκος Χαράλαμπος, Παθολόγος-Εντατικολόγος, CHUBrugmann, Βρυξέλλες, Βέλγιο
Τσικόπουλος Γεώργιος, Δρ., Διευθυντὴς Παιδοχειρουργικής Κλινικῆς ΓΝΘ Ἱπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
Βαγδατλή Ἑλένη, Δρ., Συντονίστρια Διευθύντρια Βιοπαθολογικού Ἐργαστηρίου, ΓΝΘ Ἱπποκράτειο, τ. Καθηγήτρια ΑΤΕΙ, Θεσσαλονίκη
Χασαποπούλου-Ματάμη Ἑλένη, Ἰατρὸς Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Κέντρου Αἵματος ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Παναγόπουλος Ἐμμανουήλ, Αμ. Ἐπ. Καθ. Χείρ/κής ΕΚΠΑ, τ. Σύν/στής Δ/ντής χείρ/γός ΕΣΥ, Ἀθήνα
Τσαντήλας Δημήτριος, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Ἰατρικῆς ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Γεωργόπουλος Σωτήριος, Γαστρεντερολόγος, Πειραιᾶς
Ρούσσου Παρασκευή, Αιματολόγος, Μαρούσι, Ἀθήνα
Τσιμηρίκας Γεώργιος, Στρατιωτικὸς Ἰατρὸς Παθολόγος, Ἄν/χης, Καβάλα
Κολοκούρης Aντώνιος, Ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς Φαρμακοχημείας, ΕΚΠΑ, Ἀθήνα
Συμεωνίδης Ἀργύρης, Καθηγητὴς Αἱματολογίας Πανεπιστημίου Πατρῶν, Διευθυντὴς Αἱματολογικοῦ Τμήματος Παθολογικῆς Κλινικῆς, Πάτρα
Μαντά Χρυσούλα, Ὀδοντίατρος, Ἀθήνα
Ντόντουλος Βασίλης, Ὀδοντίατρος, Ν. Ρύσιο Δ. Θέρμης
Καλαϊτζή Μαρία, Συνταξιοῦχος ὀδοντίατρος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης
Λώλη Εὐφημία, Ψυχίατρος, Καρδίτσα
Κουντουράς Μερκούριος, Ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Κατερίνη
Γαβαλάς Ἐμμανουήλ, Γαστρεντερολόγος-Ηπατολόγος, Διδάκτωρ ΑΠΘ, Λιτόχωρο Πιερίας
Παπακωνσταντίνου Βασιλική, Νοσηλεύτρια, Γενικὸ Νοσοκομεῖο Κατερίνης, Λιτόχωρο Πιερίας
Βασιλείου Ἐλευθερία, Παιδίατρος, Ἀθήνα
Τσιώνη Κωνσταντίνα, Βιοπαθολόγος επιμ. Β’ ΕΣΥ & επιστ. σύν. ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη ,
Κουρή Νικολέττα Μαρία, Ἰατρὸς Βιοπαθολόγος Γ.Ν.Θ. Ἱπποκράτειο, Θεσσαλονίκη,
Παπαδόπουλος Βασίλειος, Αιματολόγος, Ἐπιμελητὴς Β’, Τμῆμα Αἱμοδοσίας, Γ.Ν.Πέλλας – Ν.Μ.Γιαννιτσὼν
Γεώργιος Παῦλος, τ. Καθ. Φυσικῆς καὶ Φιλοσοφίας Πολυτεχνικῆς Σχολῆς ΔΠΘ
Αναγνωστοπούλου Ἑλένη, τ. Σύμβουλος Ἐπικρατείας, Ἀθήνα
Αηδονίδης Μιλτιάδης, Ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη
Παπαγιάννης Γρηγόριος, Καθηγητὴς Βυζαντινῆς Φιλολογίας ΔΠΘ, Κομοτηνή
Γούναρης Γεώργιος, Ὁμότιμος Καθηγ. Θεωρητικῆς Φυσικῆς ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Βιδάλης Μιχαήλ, Ἀρχιτέκτων Μηχανικός,
Παπανικολάου Εὐαγγελία, Δρ Θεολογίας, MSc, Δντρια Δημ. Σχολείου, Ἀθήνα
Άνδραλης Χαράλαμπος, Δικηγόρος, Κορυδαλλός, Ἀθήνα
Πετρουλέας Βασίλειος, Δρ Φυσικός, τ. Δ/ντής ἐρευνῶν ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ἀθήνα
Ανδρεάτος Ἀντώνιος, Καθηγητὴς Πληροφορικῆς Σχολῆς Ἰκάρων, Ἀθήνα
Ντούλης Ἀνδρέας, Ἐρευνητὴς Ἅ’, Ἰνστιτοῦτο Ἐλαίας, Υποτροπικών Φυτῶν & Ἀμπέλου (ΙΕΛΥΑ) ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Ἡράκλειο
Τσομπάνογλου Νικόλαος, Στρατιωτικός, Χανιὰ
Γιαννακοπούλου Γεωργία, Στρατιωτικός, Χανιὰ
Μπελαντώνας Ἀντώνιος, τ. Ἀνώτατος Δικαστικὸς Λειτουργὸς τῆς στρατιωτικῆς δικαιοσύνης [δικαστής], Ἀντιστράτηγος ε.α.και Θεολόγος.
Τσακαλίδης Γεώργιος, Δρ., Θεολόγος – Θρησκειοπαιδαγωγός, Λευκόβρυση Κοζάνης
Καραφυλλίδης Ἰωάννης, Στρατιωτικός, Χανιὰ
Ταξίδου Ἀνδρομάχη, Μαθηματικός, Χανιὰ
Παναγιωτοπούλου Ἀμαλία, Ἐκπαιδευτικὸς Δ.Ε., Σουρωτή, Θεσσαλονίκη
Οικονομάκος Ἐλευθέριος, Συντ. Μηχανολόγος – Ἠλεκτρολόγος ΕΜΠ, PhD, Νεάπολη Λακωνίας
Κοζυράκης Εὐμένιος, Συντ. Πολιτικὸς Μηχανικός, Θεσσαλονίκη
Δραγουδάκη Λαμπρινή, Βρεφονηπιαγωγός, Λάρισα
Λιαναντωνάκη Χαρά, Κοινωνιολόγος, MSc. Social nthropology
Ταξίδης Μενέλαος, Συνταξιοῦχος Τραπεζικός, Θεσσαλονίκη
Θεοδώρα Μαρούφωφ, Συνταξιοῦχος Ὑπ. Οἰκονομικῶν, Αλεξανδρούπολη
Νατσιός Δημήτριος, Δάσκαλος, Κιλκὶς
Φωτεινὴ Φωτιάδου- Κωνσταντίνου, Συνταξιοῦχος Ἐκπαιδευτικός, Πανόραμα, Θεσσαλονίκη
Ὀρφανὸς Ἀντώνιος, Ὑποστράτηγος (ΣΣΝΣ) ε.α., Θεσσαλονίκη,Θεσσαλονίκῃ
πρωτ. Μεσσαλᾶς Νικόλαος, ἐφημέριος τοῦ ἐν Πάτραις Ἱεροῦ Πανεπιστημιακοῦ Ναοῦ Τριῶν Ἱεραρχῶν
Δρίτσος Στέφανος, Ομοτ. Καθηγητής, Τμημ. Πολιτικῶν Μηχανικῶν Πανεπιστημίου Πατρῶν, ΠΑΤΡΑ
Σχοινάς Ἰωάννης, Οἰκονομολόγος & Θεολόγος, Θεσσαλονίκη
Θεοδωρίδης Σταῦρος, Σμχος ε.α., Θεσσαλονίκη
Τακαρίδης Γεώργιος, Καθηγητὴς Φυσικῆς Μ.Ε., Θεσσαλονίκη
Σταυριανοπούλου Ἀνθῆ, Καθηγήτρια δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη
Καριπιάδης Ἀβραάμ, Ἐλεύθερος Ἐπαγγελματίας, Θεσσαλονίκη
Παπαδημητρίου Ἀπόστολος, Συντ/χος Ἠλεκτρολόγος Μηχανικός, Κοζάνη
Τσιμηρίκα Μαρία, Πολιτικὸς Μηχανικὸς ΤΕ
Τζίτζιος Ἀθανάσιος, Ἠλεκτρονικὸς Μηχανικὸς ΤΕ, Καβάλα
Τζίτζιου Γεωργία, Μαθηματικός, Θεσσαλονίκη
Ξυδά Εὐαγγελία, Συνταξιοῦχος Ὑπάλληλος Συνεταιρισμοῦ, Μεσορόπη Καβάλας
Βασιλείου Βασίλειος, Εἰδικὸ Ἐκπαιδευτικὸ Προσωπικὸ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τριάδι-Θέρμῃ
Τσιμηρίκα Ἀγγελική, Ἀξιωματικὸς Λιμενικοῦ Σώματος, Καβάλα
Τριανταφυλλίδης Σάββας, Δημόσιος Ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Αβραμίκα Μαρία, Δρ., Συνταξιοῦχος Νοσηλεύτρια ΠΕ, Ἐπίκουρος Καθηγήτρια ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Δροσίτης, Ἰωάννης, Δρ. Μηχανικὸς Ὑπολογιστῶν, Παρίσι
Πουλοπούλου Αναστασία, Καθηγήτρια Ἀγγλικῶν, Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης
Καλαϊτζής Βασίλειος, Συνταξιοῦχος μαθηματικός, Σουρωτή Θεσσαλονίκης
Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος, συντ. Τεχνολόγος Μηχανικός, Ἀθήνα
Ανδρουλάκη Ἑλένη, Ἐκπαιδευτικός, Ἀθήνα
Μαχαίρᾳ Αναστασία, συντ. Ὀδοντίατρος, Ἀθήνα
Χατζηνικολάου Ἠλίας, Λογιστής, Βύρωνας
Καζιάνη Λουκία, Οἰκονομολόγος, Βύρωνας
Ανδρουλάκης Ἀντώνιος, Φυσικός, Θεολόγος, ὑποψήφιος δρ Θεολογίας, Ἀθήνα
Γεωργουλέα Ἀλεξάνδρα, Ἐκπαιδευτικός, Ἀθήνα.
Σούρλας Στυλιανός, Δικηγόρος Παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, Θεολόγος, MSc Ἰατρικοῦ
Δικαίου, Βιοηθικῆς & Εὐθανασίας, MSc Κανονικοῦ & Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου,
Ἀθήνα – Λάρισα
Ιστσέν Δημοσθένης, Καρδιολόγος, Π. Φάληρο, Ἀθήνα
Δερετζή Γεωργία, MD, PhD, Nευρολόγος, Διευθύντρια Νευρολογικοῦ Τμήματος
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
Πολυχρονιάδης Ευστάθιος, Ὁμότιμος καθηγητὴς Φυσικῆς ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Κοκοβιάδου Κυριακή, Αιματολόγος – Επιμ. Ἅ’, Αἱματολογικὴ Κλινικὴ Γ.Π.Ν.
Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
Μπογιατζόγλου Παναγιώτα, Ἐκπαιδευτικὸς Πρωτοβάθμιας, Θεσσαλονίκη
Τσιμηρίκας Νικόλαος, Πληροφορικός, Θεσσαλονίκη
Μπογιατζόγλου Ιωάννα, Εργοθεραπεύτρια, Καβάλα
Πεπές Ἀνδρέας, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη
Αἰκατερίνη Λελέκη, Οἰκονομολόγος, Θεσσαλονίκη
Σαπιρίδου Ἀνδρομάχη, πρώην Αναπλ. Καθ. ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
1https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/ iatrikos_syllogos_athinon_peitharhikes_kyroseis_stin_loimoxiologo_e_giamarelloy _gia_tis_antiepistimonikes_tis_dilose/ . Προσπελάστηκε 26-3-2020.
2 «Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη».
3 «Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και διά του τύπου τους στοχασμούς του… τηρώντας τους νόμους του κράτους».
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.