Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αντιπτέρισης (Μπάντμιντον) στην Κω

0
147

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ A΄ ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. προκηρύσσει τα Περιφερειακά ΚΩ της Α΄ φάσης για το αγωνιστικό έτος 2018 – 2019 ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΗΛΙΚΙΑ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΠΡΟ-παμπαίδων

ΠΡΟ-παγκορασίδων   

κάτω των 11 ετών (U-11)

7-10

2009 , 2010 , 2011, 2012

Παμπαίδων – Παγκορασίδων Β΄

κάτω των 13 ετών (U-13)

11-12

20072008

Παμπαίδων – Παγκορασίδων Α΄

κάτω των 15 ετών (U-15)

13-14

2005-2006

Παίδων –Κορασίδων

κάτω των 17 ετών (U-17)

15-16

2003-2004

Εφήβων – Νεανίδων

κάτω των 19 ετών (U-19)

17-18

2001-2002

Νέων Ανδρών – Ν. Γυναικών

κάτω των 22 ετών (U-22)

19-21

1998,1999,2000

Ανδρών – Γυναικών     

από 19 ετών και άνω

21 και άνω

1997 και άνω

SENIORS Ανδρών & Γυναικών

+ 35 ετών

Άνω των 35

1983 & άνω

Για την αγωνιστική χρονιά  2018-2019 η συμμετοχή των αθλητών – αθλητριών στις ηλικιακές κατηγορίες από τα Ατομικά Πρωταθλήματα, διαμορφώνεται από τις προκηρύξεις και σύμφωνα με τους κανονισμούς πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. και του αγωνιστικού σχεδιασμού με τους παρακάτω όρους.

Τόπος : Κως

Α. Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019

Ώρα έναρξης αγώνων: 12:00 π.μ.,

Διοργανωτής: Περιφερειακή Επιτροπή ΚΩ σε συνεργασία την Ε.Ο.Φ.Σ.Α.

Δικαίωμα συμμετοχής: Αθλητές και αθλήτριες των Σωματείων μελών της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. κάτοχοι ΔΕΛΤΙΩΝ αθλητικής ιδιότητας.

Επιδιαιτητής: Ανδρουλιδάκης Ζαχαρίας z.androulidakis@gmail.com

Δηλώσεις συμμετοχής:

Πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο email της ΕΟΦΣΑ info@badminton.gr. και στο email του Επιδιαιτητή μέχρι την α) Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 στις 24:00. Τα Σωματεία με δική τους ευθύνη, να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικώς την παραλαβή της δήλωσης συμμετοχής τους από τον επιδιαιτητή της διοργάνωσης.

Δικαίωμα συμμετοχής:

Στα Ατομικά Πρωταθλήματα  όλων των ηλικιακών κατηγοριών συμμετέχουν οι εγγεγραμμένοι αθλητές της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας καθώς και τις αμέσως μικρότερης, κάτοχοι δελτίου αθλητικής ταυτότητος Ε.Ο.Φ.Σ.Α..

Κάθε αθλητής μπορεί να συμμετέχει μόνο σε δύο αγωνίσματα από τα τρία (Στο απλό και σε ένα διπλό ή στα δύο διπλά).

Παράβολο συμμετοχής:

Ο κάθε αθλητής και αθλήτρια υποχρεούται να καταβάλει παράβολο ποσού 10,00 ευρώ ως «Δικαίωμα Συμμετοχής Αγώνων». Η κατάθεση του παραβόλου θα πρέπει να γίνει πριν την έναρξη των αγώνων. Μετά το πέρας των αγώνων θα γίνει από την Ε.Ο.Φ.Σ.Α. η σχετική εκκαθάριση των παραβόλων συμμετοχής.

Αγωνίσματα:

U-11: Απλό Προ-Παμπαίδων, Απλό Προ-Παγκορασίδων (προαιρετικά υπάρχει η δυνατότητα να αγωνιστούν και στο αγώνισμα του διπλού. Μπορούν να σχηματιστούν ζευγάρια και μεταξύ αθλητών αντιθέτου φύλου).

U -13, U -15, U –17, U -19, U -22 & Α – Γ: Απλά, Διπλά, και Διπλά Μικτά.

Σύνθεση σχήματος Διεξαγωγής Αγώνων:

Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων σε ομίλους ή ανοικτό σχήμα σε κάθε αγώνισμα, για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.

Στα Περιφερειακά Προκριματικά Πρωταθλήματα συμπληρώνεται το ειδικό φύλλο αγώνα και

στη συνέχεια το υπογράφουν οι αθλητές και ο Επιδιαιτητής.

Ιατρική βεβαίωσηΚάρτα Υγείας: Τα σωματεία οφείλουν να προσκομίζουν το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και την Κάρτα Υγείας του αθλητή/τριας που ισχύει από το αγωνιστικό έτος 2018-19 ( ¨Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα¨).

Διαμονή – Μετακίνηση:

Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α δεν θα καλύψει την διαμονή και την μετακίνηση των αθλητών, αν χρειαστεί τα σωματεία θα πρέπει να μεριμνήσουν από μόνα τους για την διαμονή και μετακίνηση των αθλητών τους.

Μη συμμετοχή αθλητή:

Αν ένα Σωματείο δηλώσει αθλητή ο οποίος δεν αγωνισθεί (εκτός περίπτωσης ασθένειας που βεβαιώνεται από δημόσιο νοσοκομείο ή έγκαιρης απόσυρσης έως την ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης) τότε του επιβάλλεται πρόστιμο 30 , για κάθε άτομο που δηλωθεί και δεν αγωνισθεί.

Ενστάσεις:

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Επιδιαιτητή, σε ειδικό έντυπο που θα βρίσκεται στην Γραμματεία των αγώνων, θα υπογράφονται από τον προπονητή ή τον εκπρόσωπο του Σωματείου και θα συνοδεύονται από χρηματικό παράβολο 90 υπέρ της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. Το ποσό αυτό επιστρέφεται αν η ένσταση γίνει δεκτή, καταπίπτει δε υπέρ της Ομοσπονδίας σε περίπτωση απόρριψής της.

Φτερά:. U -11, U -13: Πλαστικά

U -15, U -17, U -19, U -22 & Α – Γ: Φυσικά

Κλήρωση:

Η κλήρωση θα γίνει από την Επιδιαιτητή την παραμονή των αγώνων λαμβάνοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισμό πρωταθλημάτων της ΕΟΦΣΑ και τον ετήσιο αγωνιστικό σχεδιασμό.

Για την τοποθέτηση των αθλητών στο σχήμα λαμβάνεται υπόψη:

Η τοποθέτηση στο σχήμα ενός αγωνίσματος, για την Α΄ Περιφερειακή Προκριματική Φάση (Χειμώνα), θα γίνεται με βάση τη Συνολική Ετήσια Βαθμολογία (Σ.Ε.Β.) των 2 τελευταίων χρόνων η οποία περιλαμβάνει το άθροισμα των βαθμολογιών του αντίστοιχου ηλικιακού Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2016-17, 2017-18 συν της Β΄ φάσης των Προκριματικών Περιφερειακών Πρωταθλημάτων 2016–2017, συν των δύο Προκριματικών Περιφερειακών Πρωταθλημάτων 2017-18 .

Στην ανωτέρω Σ.Ε.Β. προστίθενται και οι βαθμολογίες που κατέκτησαν οι αθλητές – αθλήτριες στα τελευταία τέσσερα Πανελλήνια Open.

Γενικά:

Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την επίσημη έναρξη των αγώνων.

Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να αγωνίζονται με αθλητική ενδυμασία.

Οι αθλητές/τριες αγωνίζονται με δική τους ευθύνη καθώς επίσης με ευθύνη του Σωματείου τους και του Ιατρού του Σωματείου τους. Σε περίπτωση ατυχήματος η Ε.Ο.Φ.Σ.Α και οι διοργανωτές των αγώνων δε φέρουν καμία ευθύνη.

Όλες οι Ηλεκτρονικές Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ συμπληρωμένες πλήρως δηλαδή, Ονοματεπώνυμο, Α.Μ. Αθλητή, ημερομηνία γέννησης, καθώς επίσης ονομασία του Σωματείου, Ονοματεπώνυμο Προέδρου, Γενικού Γραμματέα, νόμιμου Προπονητή του Συλλόγου και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας.

Επίσης οι τυχόν διορθωτικές – τροποποιητικές δηλώσεις συμμετοχής του Πρωταθλήματος, θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο συγκεκριμένο έντυπο – φόρμα το αργότερο 2 ημέρες πριν τη διεξαγωγή των αγώνων και ώρα 23:59.

Σε διαφορετική περίπτωση οι δηλώσεις Συμμετοχής των Σωματείων ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψη και οι αθλητές – αθλήτριες ΔΕΝ θα μπορούν να αγωνιστούν στο παραπάνω Πρωτάθλημα της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.

Υπενθυμίζουμε ότι, οι Αιτήσεις Έκδοσης Νέων Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας αθλητών/τριών, θα πρέπει να έχουν σταλεί, πρωτοκολληθεί & πληρωθεί το χρηματικό παράβολο στην Ομοσπονδία, το αργότερο 10 ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη των αγώνων. Σε διαφορετική περίπτωση οι αθλητές δεν θα έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν

ΜΟΝΟ Ο ΝΟΜΙΜΑ ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύει ο Αγωνιστικός Σχεδιασμός 2018– 2019, οι κανονισμοί της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. και οι αποφάσεις της Τεχνικής Επιτροπής ή του Επιδιαιτητή των Αγώνων.

Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Χατζήνα Βικτωρία Εξαρχόπουλος Παναγιώτης

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.