Ανανέωση των αδειών υπαίθριου εμπορίου από το Δήμο Κω, μέχρι τις 31 Μαρτίου

0
74

ΘΕΜΑ : ‘’Ανανέωση των αδειών υπαίθριου εμπορίου από το Δήμο Κω, μέχρι τις 31 Μαρτίου.’’

Οι κάτοχοι των αδειών υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) θα πρέπει να προσέλθουν στο Δήμο για την ανανέωση των αδειών τους, το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου 2018.

Όπως είναι γνωστό, μετά την ψήφιση του Νόμου 4497/2017 η αρμοδιότητα θεώρησης όλων των επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιο & στάσιμο) μεταφέρθηκε από τις Περιφέρειες στους Δήμους.

Η ανανέωση θα γίνεται εφεξής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος νόμου με την κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών:

α. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι: α) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21, δηλαδή το 40% του ποσού του κατωφλίου της φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, που αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτό δημοσιεύεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ..) β) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38, και γ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα.

β. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το 40% του ποσού του κατωφλίου της φτώχειας.

γ. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

δ. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β΄1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, αφού εξετάσουν τα δικαιολογητικά, θεωρούν την άδεια ή απορρίπτουν το αίτημα θεώρησης. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει νέο αίτημα θεώρησης εντός προθεσμίας ενός έτους από την κοινοποίηση της απόρριψης της προηγούμενης αίτησής του και, εάν τα δικαιολογητικά κριθούν πλήρη, η άδεια θεωρείται και ανακτάται το δικαίωμα δραστηριοποίησης. Σε περίπτωση μη υποβολής νέου αιτήματος εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η άδεια ανακαλείται οριστικά και αυτοδικαίως.

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.