Ν. Μυλωνάς: Με αφορμή την ανανέωση της αδειοδότησης υπερκαταστήματος του νησιού μας…

9
497

ΘΕΜΑ: με αφορμή την ανανέωση της αδειοδότησης υπερκαταστήματος του νησιού μας

τα τοπικά εκλεγμένα πολιτικά όργανα αποποιούνται τον κοινωνικό τους ρόλο

Α. Ο νόμος αναγνωρίζοντας τις δυσμενείς συνέπειες που έχει η λειτουργία υπερκαταστημάτων στις νησιώτικες κοινωνίες (για την Κω υπερκαταστήματα θεωρούνται τα άνω των 500μ2), καθορίζει μια διαδικασία για την αδειοδότησης τους εμπλέκοντας: Δήμο, Νομαρχία (τώρα Περιφέρεια Ν. Αιγαίου) και Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των 3 για την αδειοδότηση. Έτσι το στήσιμο κάθε τέτοιας επιχείρησης γίνεται με ευθύνη των τοπικών κοινωνιών απαλλάσσοντας το κεντρικό κράτος!

Β. Στο δημοτικό συμβούλιο Κω επανέρχεται το θεμα της αδειοδότησης του μεγαλύτερου υπερκαταστήματος του νησιού μας που είχε αδειοδοτηθεί με σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας τον Αύγουστο 2016 (απόφαση 393/2006 επισυνάπτεται) με επιφάνειες πώλησης 1313μ2 και αποθηκευτικούς χώρους 822μ2 που τώρα αυξάνονται. Αρνητική γνώμη είχαν εκφράσει η δημοτική κοινότητα Κω (που ευρίσκεται στα όρια της) και οι παρατάξεις της μειοψηφίας.

Γ. Εκείνη η απόφαση πάσχει. Το υπερκατάστημα λειτουργούσε ήδη πριν εκφράσει γνώμη ο Δήμος! Από την Πολεοδομία του Δημου Κω υπήρχε πιστοποιημένη παράβαση μετατροπής των αποθηκευτικών χώρων σε χώρους πώλησης! Στο εισηγητικό έγγραφο της η Πολεοδομία ζητούσε την συνυποβολή περιβαλλοντικής μελέτης επειδή τη εγκατάσταση ευρίσκεται εντος περιοχής NATURA 2000 και καταφυγίου άγριας ζωής. Αγνοήθηκε η παράγραφος 4 .γ του νόμου 3377/2005 που επιβάλλει στον επενδυτή να συνοδεύει το αίτημα της αδειοδότησης με πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη, το περιεχόμενο της οποίας πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις των κριτηρίων της παραγράφου 5, ήτοι να λάβει υπ όψιν:

α) τις επιπτώσεις στον ανταγωνισμό μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων, στην οικονομία της περιοχής, στην απασχόληση και στην επίδραση επί της λειτουργίας των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων.

β) την ανάγκη διατήρησης της πληθυσμιακής βάσης της περιοχής, η διασφάλιση του κανονικού εφοδιασμού των καταναλωτών, η προστασία του εισοδήματος τους και η καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

γ) τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμός και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και, ιδίως, η εναρμόνιση του όγκου και του τύπου της μονάδας προς το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, η ύπαρξη οδικού δικτύου και λοιπών έργων υποδομής και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις μετακινήσεις.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων των ανωτέρω κριτήριων αξιολογείται με βάση τα στοιχεία που διαθέτει ή μπορεί να συγκεντρώσει η αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τα στοιχεία που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της άδειας.

Δυστυχώς οι παραβάσεις επαναλαμβάνονται με την πρόχειρη επανεισαγωγή του θέματος στο ΔΣ με απλή αίτηση της επιχείρησης!

Δ. Στην πρώτη φάση αδειοδότησης της εταιρείας η δημοτική πλειοψηφία του Δημου Κω, το περιφερειακό συμβούλιο και το επιμελητήριο Δωδεκανήσου αγνόησαν όλα τα παραπάνω και γι αυτό έχουν πολιτικές ευθύνες. Συμπεριφερθήκαν ευνοιοκρατικά προς την επιχείρηση και αγνόησαν το καθήκον τους να ελέγξουν την πληρότητα του φάκελου αδειοδότησης και τις επιπτώσεις της λειτουργίας του στην τοπική κοινωνία. Το καθήκον τους δεν είναι η απαγόρευση λειτουργίας του αλλά να δουν το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί! Θα μπορούσαν να επιβάλουν την προνομιακή αντιμετώπιση της τοπικής παραγωγής λαχανικών, φρέσκων κρεάτων, φρέσκων ψαριών, και προϊόντων τοπικής μεταποίησης (κρασί, λάδι, ελιές, τυρί, γάλα, …κλπ) ως αντισταθμιστικά μέτρα.

Όταν πάρθηκε η απόφαση του Αυγούστου 2016 επισκεφτήκαμε το υπερκατάστημα και ζητήσαμε την γωνία τοπικών προϊόντων με την ιδιότητα του προέδρου του δημ. συμβ. ψαχνόντουσαν για μίση ώρα και μας είπαν ότι είναι ‘’υπό κατασκευήν’’!

Ε. Τώρα με την ευκαιρία της επανεισαγωγής του θέματος στο Δημοτικό συμβούλιο μπορεί και πρέπει να γίνει επανόρθωση. Δημοτική αρχή, περιφερειακή αρχή και επιμελητηριακή αρχή να επιδιώξουν να εφαρμοστεί ο νόμος που δεν εφαρμόστηκε με δική τους ευθύνη το 2016! ‘’Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού’’. Το αίτημα είναι ‘’να εφαρμοστεί ο νόμος’’! Αν δεν το πράξουν τότε σημαίνει ότι δεν υπηρετούν το τοπικό συμφέρον και επί πλέον ότι είναι παραδομένοι στα επιχειρηματικά συμφέροντα!

Ζ. Ζούμε σε συνθήκες που βυθίζουν τη χώρα μας στη φτωχοποίηση και τον μαρασμό που πλήττουν ιδιαίτερα τους μικροπαραγωγούς του νησιού μας και τους μικρομεσαίους. Είναι πρώτιστο πολιτικό καθήκον η στήριξη τους με πραγματικά μέτρα που δεν θα ανατρέψουν βεβαία την δύναμη των επιχειρήσεων και του κεφαλαίου στην τοπική πολιτική μας ζωή αλλά θα υπηρετούν το αίτημα της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής αλληλεγγύης που πλήττεται από την άγρια νεοφιλελεύθερη πολιτική που κυριαρχεί τα τοπικά αλλά και τα κυβερνητικά όργανα εξουσίας.

Ν. Μυλωνάς

25ο ΘΕΜΑ
393-16ds

Το άρθρο 10 του Ν. 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«`Αρθρο 10 Ν. 3377/2005

1. Για την ίδρυση καταστημάτων λιανικού εμπορίου απαιτείται άδεια, που χορηγείται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύστερα από γνώμη της αντίστοιχης οικονομικής και κοινωνικής επιτροπής, του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και του οικείου επιμελητηρίου, όταν η συνολική επιφάνεια του εμπορικού καταστήματος είναι:

β) πάνω από 500 τ.μ. στα νησιά Χίος, Κως, Λέσβος, Λήμνος, Σάμος, Σύρος, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά και Λευκάδα,

Το πληθυσμιακό όριο υπολογίζεται σύμφωνα με την τελευταία, κάθε φορά, απογραφή.

3. Η άδεια που προβλέπεται στην παράγραφο 1 απαιτείται και για την ίδρυση δεύτερου ή περισσότερων καταστημάτων λιανικού εμπορίου, μέσα στα όρια του αυτού δήμου, από την ίδια επιχείρηση ή από επιχειρήσεις που ελέγχονται από αυτήν, εφόσον τα καταστήματα απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από εκατό (100) μέτρα και το άθροισμα της επιφάνειας τους υπερβαίνει τα όρια που, κατά περίπτωση, ορίζονται στην παράγραφο 1

4. Όποιος ενδιαφέρεται να αποκτήσει την άδεια που προβλέπεται στην παράγραφο 1, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή. Η αίτηση συνοδεύεται από: (α) τοπογραφικό διάγραμμα, που απεικονίζει την ωφέλιμη επιφάνεια και τους αποθηκευτικούς και λοιπούς βοηθητικούς χώρους του υπό ίδρυση καταστήματος, (β) σχέδιο κάτοψης των κτισμάτων και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και αρχιτεκτονικά σχέδια της οικοδομής και (γ) πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη, το περιεχόμενο της οποίας πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις των κριτηρίων της επόμενης παράγραφου

5. Για την έκδοση της άδειας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, λαμβάνονται υπόψη, ιδίως:

α) Οι επιπτώσεις στον ανταγωνισμό μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων, στην οικονομία της περιοχής, στην απασχόληση και στην επίδραση επί της λειτουργίας των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων.

β) Η ανάγκη διατήρησης της πληθυσμιακής βάσης της περιοχής, η διασφάλιση του κανονικού εφοδιασμού των καταναλωτών, η προστασία του εισοδήματος τους και η καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

γ) Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και, ιδίως, η εναρμόνιση του όγκου και του τύπου της μονάδας προς το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, η ύπαρξη οδικού δικτύου και λοιπών έργων υποδομής και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις μετακινήσεις.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων που θέτουν τα ανωτέρω κριτήρια αξιολογείται με βάση τα στοιχεία που διαθέτει ή μπορεί να συγκεντρώσει η αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τα στοιχεία που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της άδειας.

Στοιχεία πέραν των ανωτέρω και των όσων οφείλει να διαθέτει η αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, μπορεί να ζητηθούν από τον ενδιαφερόμενο, εγγράφως, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του.

Τα καταστήματα του άρθρου αυτού που ιδρύονται, μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, πρέπει να διαθέτουν τους αναγκαίους χώρους για τη στάθμευση των οχημάτων των πελατών και την εκφόρτωση των εμπορευμάτων, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.

7. Η παραβίαση των όρων της άδειας που χορηγείται κατά την παράγραφο 1 συνεπάγεται τις εξής διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από την αρχή που εκδίδει την άδεια:

(α) πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ,

(β) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας, ανάλογα με τη βαρύτητα και συχνότητα της παράβασης.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και αποτελούν πόρο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.»

 

9 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Συνεργάστηκε με τον Κυρίτση. Ο Κυρίτσης τον έκανε Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Το 2016 ψήφισε το υπερκατάστημα μαζί με τον Κυρίτση Και σήμερα μας μιλάει για έγκλημα. Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΟΝ ΔΟΛΟΦΟΝΟ.

  • ΡΟΥΦιΑνιάς συνέχεια... Μάλλον άλλος μηχανικός από ότι φαίνεται θα αναλάβει την επέκταση του πολυκαταστήματος...

   Λέτε να αναλάβει την επέκταση ο ΑΜΙΑΝΤΟΣ;;; Θα δείξει η θετική εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο. Πάντως Νικολάκη επαναστάτη του γλυκού νερού και των καταγγελιών τα μικρά μπακάλικα έκλεισαν όλα, τώρα ΈΧΟΥΜΕ ΜΌΝΟ ΠΟΛΕΜΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, εσύ για ποιους άλλους από τους ανταγωνιστές σαν λαγός τους κάνεις την καταγγελία;;; Και γιατί δεν μας λες ξεκάθαρα ότι την πρώτη απόφαση την ψήφισες και εσύ Νικολάκη; Τώρα σε έπιασε ο πόνος;

 2. Ήμαρτον Αλήθεια τι έχουμε κάνει και μας ταλαιπορείς κάθε τόσο. Εντάξει θέλεις να γίνεις Δήμαρχος. Αλλά με αυτά αρχίζουμε να φοβόμαστε.

 3. Ο Χαδουλης τι λεει που είναι?χθες μιλαγε για το ολοι μαζι σημερα?ο βαβλας δεν λεει συνεχως να στηρίξουμε τα καταστήματα της πολης μας?και τωρα ψηφισε τα 2500τμ του καταστήματος.

 4. Είχε χωροθετηθεί από παλιά με τους Κοινοτάρχες και τον Δήμαρχο ο χώρος διάθεσης και αξιοποίησης των απορριμμάτων. Ο κύριος που μιλά για το περιβάλλον και την προστασία του ήταν μηχανικός ενός γερμανού που ήθελε να φτιάξει ανακύκλωση απέναντι από τον Λινοπότι δίπλα στο στρατόπεδο. Μάλιστα έφτασε να καταγγέλει τον Δήμαρχο που δικαία αντιδρούσε μέχρι και το Συμβούλιο Επικρατείας και τους Δικαστές.

 5. Ο ΚΥΡΙΤΣΗΣ Ο ΓΕΡΑΣΚΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ .ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΤΕΛΙΚΑ 100% !!!

  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΗΤΑΝ ΤΟ 2014 4.000.000 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 2018 ΘΑ ΕΙΝΑΙ 8.000.000 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ. ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 100%!! ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΕΙ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ.ΜΟΝΟ Η ΠΟΥΓΚΑ.ΜΟΝΟ Η ΜΑΣΑ.ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟ!!!!ΑΓΑΛΜΑΤΑ!!ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ!!ΠΛΑΤΕΙΕΣ!!εργα απερχομενου ΑΜΙΑΝΤΟΣ ,LIDL,TUI ,τρενακια, πλατειες ,αγαλματα , συντριβανια,χωραφια σε συγγενη προεδρου, κλιματιστικα,αιθουσες προκατ, 2 φορες δημαρχος αρκετη ζημια εκανες στο νησι.ο απερχομενος ρημαξε το νησι.εκλεισε τον εφτ,εδιωξε την RYANAIR ,εδιωξε τα κρουαζιεροπλοια ,εριξε φορους στις επιχειρησεις νοικοκυρια,ΠΟΥΛΗΣΕ ΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ ΝΗΣΙ.Ο ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΒΑΛΕ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ LIDL FRAPORT ΤΟ INCLUSIVE.

 6. ΤΩΡΑ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΠΟΙΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ

 7. Δεν το πιστεύω. Ο άνθρωπος ξαναγράφει. Καλά δεν διαβάζει τα σχόλια. Δεν έχει κάποιον φίλο να του πει να σταματήσει. Που ζει; Στον κόσμο των νεράιδων;. Κάποιος ειδικός επί τέλους θα πρέπει να μας εξηγήσει το φαινόμενο.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.