ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κω με 29 θέματα Τρίτη 6μμ

0
114

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΤΗΝ 05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ & ΩΡΑ 18:00, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2019 (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

 2. Έγκριση για τον προγραμματισμό πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2019 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Μουζουράκης Θεόφιλος).

 3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2019 Απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. περί ψήφισης 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικον. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. κα. Πη Βασιλεία).

 4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2019 απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. περί προγραμματισμού πρόσληψης Διευθυντικού στελέχους επί θητεία, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας ίσης με διάρκεια της επόμενης δημοτικής περιόδου. (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. κα. Πη Βασιλεία).

 5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2019 απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. περί προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες. (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. κα. Πη Βασιλεία).

 6. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το Δήμο Κω έτους 2019. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

 7. Λήψη απόφασης για την καταβολή μερισμάτων μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ” και με το διακριτικό τίτλο “Α.Ν.Ε.Μ. Α.Ε.” (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Α.Ν.Ε.Μ. κος Λοΐζος Σταμάτης).

 8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2019 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου “Περίφραξη και διαμόρφωση Κ.Μ. 2810 Δήμου Κω, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στη Λάμπη της Κω (Ν. Αλικαρνασσός)”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 31/2019 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Ανακατασκευή γέφυρας στην περιοχή «Τσουκαλαριά» σχεδίου πόλης Καρδάμαινας”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 36/2019 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου : “Ανακατασκευή τοιχίου και επισκευή οδοστρώματος λόγω κατολίσθησης στην περιοχή Παραδείσι”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση τοιχίου οδού Β. Γεωργίου εντός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κω, (Α.Μ.: 36/2017)”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 12. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: “Ανάπλαση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμός οδού Δωδεκανήσου σχεδίου  πόλεως Καρδάμαινας από είσοδο έως πλατεία ταξί”.  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 13. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμός οδού Δωδεκανήσου σχεδίου πόλεως Καρδάμαινας από είσοδο έως πλατεία ταξί”, (Α.Μ. 38/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 14. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  “Συντήρηση – επισκευές στον Παιδικό Σταθμό οδού Γ. Αβέρωφ  πόλης Κω”, (Α.Μ. 14/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 15. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αντικατάσταση ιστών φωτισμού από Α.Τ. Αντιμάχειας μέχρι πλ. Αγίας Τριάδας, (Α.Μ. 21/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 16. Εξέταση ένστασης αναδόχου κατά απόφασης έκπτωσης στα πλαίσια του έργου: “ΔΙΑΝΟΙΞΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. 379, 378, 360 ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 17. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου : “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΩ – ΚΟΜΒΟΙ – ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Διαμόρφωση κυκλοφοριακού κόμβου πλατείας Πιάτσα Ροτόντα (Κων. Παλαιολόγου)”, (Α.Μ. 60/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 18. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 – Αποκατάσταση ζημιών Σχολικών κτιρίων και Βρεφονηπιακών Σταθμών”, (Α.Μ. 56/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 19. Λήψη απόφασης α) για την μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και β) για την ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κω και Ο.Α.Ε.Δ. από 01/01 έως 31/12/2019. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Κρητικός Αντώνης).

 20. Πρόταση Τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Επέκτασης Πόλης Κω στο Κακό Πρινάρι στα Ο.Τ. 453, 454 & 455 (ιδιοκτησίας Αφών Περίδου). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 21. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλος του Δ/Σ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: “Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω” και το διακριτικό τίτλο “Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ” και ορισμός νέου μέλος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ. κος Μαραγκός Σεβαστιανός).

 22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : “Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Αντιμάχειας”, (Α.Μ. 60/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 23. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για τη “συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 24. Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς κατά το έτος 2019. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

 25. Λήψη απόφασης περί καθορισμού των κωδικών του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019, δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

 26. Προέγκριση μετάβασης εκπρόσωπου στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «ΒΙΤ» στο Μιλάνο 10-12/2/2019. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Σιφάκης Ηλίας).

 27. Προέγκριση μετάβασης εκπροσώπου στη Διεθνή έκθεση τουρισμού “IFT” στη Σερβία από 21 – 24/2/2019 – Ορισμός υπολόγου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Σιφάκης Ηλίας).

 28. Προέγκριση μετάβασης εκπροσώπου στη Διεθνή έκθεση τουρισμού στο “ITB” στο Βερολίνο από 06 έως 10/03/2019. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Σιφάκης Ηλίας).

 29. Προέγκριση μετάβασης αιρετών για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια που διοργανώνονται από την Κ.Ε.Δ. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Κρητικός Αντώνης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ/ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.

 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ.

 • ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ Ν.Π.Δ.Δ. & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.

 • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ – ΑΡΧΕΙΟΥ

 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.