Ειδική & τακτική συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου Παρασκευή 13:30

0
359

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ1 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ,

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ,

ΣΤΙΣ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΑ 13:30 Μ.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 163 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3463/2006,

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΤΗΝ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΑ 15:30, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

 2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2019 απόφασης του Δ/Σ Δ.Λ.Τ. που αφορά στην ψήφιση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης οικον. έτους 2019. (Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ/Σ του Δ.Λ.Τ. κ. Κοκκαλάκης Γιώργος).

 3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 06/2019 απόφασης Δ/Σ της Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κω, περί ψήφισης απολογισμού οικον. έτους 2018. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ της Α’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Ζερβός Μανώλης).

 4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 06/2019 απόφασης Δ/Σ της Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κω, περί ψήφισης απολογισμού οικον. έτους 2018. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ της Β’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Ζερβός Μανώλης).

 5. Έγκριση απόφασης Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί ψήφισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κ. Ζερβός Μανώλης).

 6. Λήψη απόφασης για τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος φιλανθρωπικού έργου του οίκου ευγηρίας «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» της Ιεράς Μητροπόλεως Κώου και Νισύρου. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης).

 7. Επανυποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων διατάξεων για την αυτόνομη πρόσβαση εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα σε δημόσιες παραλίες της νήσου Κω στις περιοχές: Κρητικά, Καρδάμαινα, Καμάρι Κεφάλου», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό : 075, Α/Α ΟΠΣ: 2309, Α.Π.: 3438/1113/Α3/13-6-2018 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του Άξονα Προτεραιότητας 03Σ «Ανάπτυξη Μηχανισμών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας», με τίτλο: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλασσών Προορισμών». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

 1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πορεία του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές – Συνεργασία Δήμων Κω – Σαλέρνο – Κόρντοβα – Ουψάλα. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος – Υπεύθυνος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων κ. Κανταρζής Νίκος).

 2. Αποδοχή της ένταξης της Πράξης «Προστασία και αντιμετώπιση διαβρωμένων ακτών στον Δήμο Κω» με Κωδικό ΟΠΣ 5029266 στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίου 2014-2020», ποσού 1.000.000,00 €. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

 3. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος της ΚΜ 809Γ Γαιών Κεφάλου επιφάνειας 100 τ.μ., με δημοπρασία. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

 4. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος της ΚΜ 2008 Γαιών Κεφάλου, επιφάνειας 4.010 τ.μ., με δημοπρασία. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

 5. Αποδοχή της συμφωνίας επιχορήγησης στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) – WiFi4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

 6. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 238/1994 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, περί απευθείας εκποίησης της Κ.Μ. 424 οικοδομών Κω εξοχής στον Μεμέτ Τσακίρ του Χασάν. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

 7. Λήψη απόφασης για τις μισθώσεις ακινήτων που μισθώνει ο Δήμος Κω για τη στέγαση και λειτουργία υπηρεσιών του και για τη στέγαση σχολικών κτιρίων οι οποίες τείνουν στη λήξη τους. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

 8. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση χώρου εντός της Κ.Μ. 1327 οικοδ. Κω – εξοχής (κτίριο πρώην Alexander fashions) στο Πολιτιστικό – Αθλητικό Σύλλογο «Σωματείο Αεροσφαίρισης Κω», για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

 9. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 220/2012 απόφασης του ΔΣ με θέμα: «Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 με την επωνυμία «ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ ΕΥΦΡΑΙΝΕΙΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», μετά την υπ’ αριθμ. Α843/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

 10. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 218/2012 απόφασης του ΔΣ με θέμα: «Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011, με την επωνυμία «ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ», μετά την υπ’ αριθμ. Α842/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

 11. Λήψη απόφασης για την ίδρυση Εθελοντικής Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κω. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).

 12. Έγκριση εκλογής προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Υδρονομείς Άδρευσης) στο Δήμο Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

 13. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη ναυαγοσωστών σε παραλίες του Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

 14. Επικαιροποίηση της «Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 335/14-03-2017 (ΑΔΑ: Ω80ΧΩΛΕ-ΩΟΜ) απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση αρμοδιοτήτων και ορισμός ομάδας Διοίκησης και Παρακολούθησης Έργου του προγράμματος «Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Κω». (Εισηγήτρια: Εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων).

 15. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 57/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων παλαιού σταδίου ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 16. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 04/2019 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων 2ου Ενιαίου Λυκείου πόλης Κω». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 17. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 40/2019 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 23ης Φεβρουαρίου 2019 στη Δ.Κ. Πυλίου», (ΑΜ 40/2019). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 18. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Διάνοιξη – Ασφαλτόστρωση & Ηλεκτροφωτισμός οδών στα Ο.Τ. 379, 378, 360 επέκτασης σχεδίου πόλεως Κω», (Α.Μ.: 28/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 19. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. – 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 – Αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 2ου Γενικού Λυκείου Κω», (Α.Μ. 64/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 20. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση δημοσίων δικτύων και κοινόχρηστων υποδομών στη νήσο Κω – Διευθέτηση του νοτίου τμήματος του ρέματος «Χάντακας» Δ.Κ. Πυλίου», (Α.Μ.: 6/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 21. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων: 5ου Δημοτικού Σχολείου Κω και Δημοτικού Σχολείου Ζηπαρίου», (Α.Μ.: 49/2018). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 22. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ομβρίων παραπλεύρων οδών στις οδούς Μπουμπουλίνας και Αβέρωφ (Α.Μ.: 12/2014). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 23. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Οριζόντιες κυκλοφοριακές διαγραμμίσεις, (ΑΜ: 19/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 24. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός οδού 7ης Μαρτίου ΔΕ Καρδάμαινας (ΑΜ 71/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 25. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αναδιαρρύθμιση πολιτιστικού κέντρου Κεφάλου – αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων», (ΑΜ 59/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 26. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας στη θέση Σκέθρια στη ΔΚ Κεφάλου, (ΑΜ 43/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 27. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οικοπέδου Καραμπεσίνη στην Αντιμάχεια Κω», (ΑΜ. 52/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 28. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση δημοσίων & κοινόχρηστων υποδομών στη νήσο Κω – Πλημμύρες σε οδοστρώματα οδού Μεροπίδος (διευθέτηση χειμάρρων στην ΔΚ Καρδάμαινας – κοιτόστρωση στις περιοχές Τσουκαλαριά και Βαληνάκη), (ΑΜ 36/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 29. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση παλαιού πυρήνα Μαστιχαρίου – πλακόστρωση και ηλεκτροφωτισμός οδών στο πυκνοδομημένο τμήμα οικισμού Μαστιχαρίου, (ΑΜ 36/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 30. Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 – Αποκαταστάσεις ζημιών σχολικών κτιρίων και βρεφονηπιακών σταθμών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 31. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τις ανάγκες του Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 32. Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. που αφορά στο έργο: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση της λειτουργίας του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος, κλασικού τύπου με την υφιστάμενη επωνυμία “Blue Lagoon Resort”, κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), δυναμικότητας 894 κλινών και των συνοδών έργων εξυπηρέτησής του, που πρόεκυψε από τη λειτουργική ενοποίηση των υφιστάμενων ξενοδοχείων “BLUE LAGOON I”, “BLUE LAGOON II”, “BLUE SEA BEACH I” & “BLUE SEA BEACH II”, καθώς και από την πολεοδομική και λειτουργική τακτοποίηση των κατασκευών τους με το ν. 4178/2013, εντός του γηπέδου συνολικού εμβαδού 59.617,00 τ.μ., στην περιοχή «Νέα Αλικαρνασσός» του Δήμου Κω, ΠΕ Κω, ιδιοκτησίας «ΜΟΥΡΑΡΙΟ Α.Ε». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 33. Καθορισμός τιμής μονάδας του ακινήτου με ΚΜ 29Κ γαιών Καρδάμαινας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

 34. Έγκριση πρόσθετων επιχορηγήσεων των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Α’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Κω» και «Β’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Κω». (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος των Δ/Σ Σχολικών Επιτροπών κ. Ζερβός Εμμανουήλ).

 35. Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Βρεφονηπιακών Σταθμών (Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ.). (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Ζερβός Μανώλης).

 36. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για την καταβολή των μισθωμάτων Β’ Εξαμήνου οικον. έτους 2019 των ακινήτων που μισθώνει ο Δήμος Κω και τη ψήφιση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού Δήμου Κω οικον. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

 37. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό ή επιστροφή ποσού μισθωμάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος κατόπιν αιτήματος κας Αικατερίνης Ζουμπά. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.