ΟΡΑΜΑ: ΔΕΙΤΕ την Αναφορά για «στημένο διαγωνισμό» στον ΓΓ του ΥΠΕΣ, στην Αποκεντρωμένη, στο Ελεγκτικό & εντός των ημερών στον… Εισαγγελέα

37
2701

Σε συνέχεια της αναφοράς για το στημένο διαγωνισμό του αγάλματος της Μαρίνας που κατέθεσε η παράταξή μας στο Υπουργείο Εσωτερικών, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, το Ελεγκτικό Συνέδριο και εντός των ημερών στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω, η Επικεφαλής του ΟΡΑΜΑΤΟΣ Ιωάννα Ρούφα έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Με τον πλέον ξεκάθαρο, στοιχειοθετημένο και νόμιμο τρόπο θα τηρήσουμε την υπόσχεση που δώσαμε στην Κωακή κοινωνία υπερασπιζόμενοι το δημόσιο συμφέρον και την Αλήθεια.
Τα ψέματα κατέρρευσαν. Μαζί τους και η πλέον ανίκανη και επικίνδυνη δημοτική αρχή που πέρασε ποτέ από τον τόπο μας.
Όλες οι παράνομες, καταχρηστικές και ζημιογόνες αποφάσεις – ενέργειες του κου Κυρίτση και των υποτακτικών του θα οδηγηθούν στις αρμόδιες αρχές.
Κανένας και τίποτα δεν θα σταματήσει την άοκνη προσπάθεια μας να ενημερώσουμε το λαό της Κω για:
– τα ψέματα και τη λάσπη του κου Κυρίτση που οδήγησαν σε ένα πολιτικό φαύλο κύκλο. Δίχασαν τον τόπο. Σπίλωσαν συνειδητά και χωρίς κανέναν ηθικό φραγμό την τιμή και την υπόληψη πολιτικών προσώπων και οικογενειών. Καπηλεύτηκαν τη ψήφο των πολιτών.
– την αλήθεια για τον ΧΥΤΑ, τον ΕΦΤ, το Ακταίον, τον ΔΗΡΑΣ, τον ΟΡΦΕΑ, την ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, τη ΒΙΜΕΛ, τους στημένους διαγωνισμούς, τις εταιρείες φύλαξης, τις παράνομες προσλήψεις…
– την παράνομη και καταχρηστική λειτουργία με την οποία έχουν πλέον ταυτιστεί και που συντελεί στη διάλυση των πάντων. Τόσο του δήμου όσο και των νομικών του προσώπων.
– την σκοπιμότητα και την ιδιοτέλεια που κρύβεται πίσω από τις «πολιτικές» τους επιλογές προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ημέτεροι και να διατηρηθούν στην εξουσία με έναν άκρατο κυνισμό που απαξιώνει την πολιτική και την σχέση της με τον πολίτη.
Σε αυτήν μας την προσπάθεια οι πολίτες της Κω έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ενημερωθούν και να ξέρουν την ΑΛΗΘΕΙΑ».
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΡΑΜΑ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΩ


Θέμα: «Αναφορά για παράτυπες/παράνομες διαδικασίες καλλιτεχνικού διαγωνισμού που διενέργησε η Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω (ΜΑΕΕΤΛΚ)»
Στις 16/9/2016 το Δ.Σ. της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω (εφεξής ΜΑΕΕΤΛΚ) έλαβε απόφαση για τη διενέργεια πανελλήνιου καλλιτεχνικού διαγωνισμού γλυπτικής σύνθεσης προκειμένου αυτή να τοποθετηθεί στην πλατεία 7ης Μαρτίου που ανήκει στο Δήμο της Κω.
Ανάδοχος του διαγωνισμού αναδείχθηκε η κα Κοροβέση Αγγελική.
Μετά από ενδελεχή έρευνα παραθέτουμε σχετικά γεγονότα και έγγραφα και καταγγέλλουμε το εν λόγω διαγωνισμό ως στημένο και παράνομο για τους κάτωθι λόγους:
Α. Σύμφωνα με το από 31/03/2016 απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθμ. 223 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΜΑΕΕΤΛΚ (ΑΔΑ: 6ΘΥΛΟΕ1Α-6Φ6), το οποίο παρεμπιπτόντως υπογράφεται μόνο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., προκύπτει ότι η εν συνεχεία ανάδοχος του διαγωνισμού, έξι μήνες πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού, είχε προσκληθεί από την ΜΑΕΕΤΛΚ με κάλυψη των εξόδων μετάβασης και διαμονής, με σκοπό να βοηθήσει στο στήσιμο του διαγωνισμού.
B. H απόφαση για τη διενέργεια του διαγωνισμού που έλαβε η ΜΑΕΕΤΛΚ στις 16 Σεπτεμβρίου 2016 δεν αναρτήθηκε ποτέ στο διαύγεια παρά μόνον στις 3 Νοεμβρίου του 2016 (ΑΔΑ: 724ΣΟΕ1Α-ΛΩ6) δηλαδή 34 μέρες μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΩΔΒΟΟΕ1Α-ΝΝ1) που αναρτήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 και 27 μέρες πριν την καταληκτική του ημερομηνία. Παράλληλα η προκήρυξη του διαγωνισμού όπως προκύπτει από το Διαύγεια τροποποιήθηκε (ορθή επανάληψη) στις 20 Οκτωβρίου 2016.
Γ. Το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο διαύγεια μόλις στις 28/3/2017 με ημερομηνία 16/12/2016, τρεις και πλέον μήνες μετά (ΑΔΑ: 6ΧΛ20Ε1Α-602).
Δ. Η κατακύρωση του διαγωνισμού από το Δ.Σ. της ΜΑΕΕΤΛΚ έγινε στις 19/1/2016. Η ανάρτηση της κατακύρωσης του διαγωνισμού έγινε με ημερομηνία 21/2/2017 και δεν περιέχει, ως όφειλε, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού (ΑΔΑ: 73ΘΦΟΕ1Α-ΒΤΠ).
Ε. Στην σύνθεση της επιτροπής που διενέργησε το διαγωνισμό συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΜΑΕΕΤΛΚ, ο διευθύνων σύμβουλος και βασικός εισηγητής του όλου εγχειρήματος που σημειωτέον εισηγήθηκε και την έλευση με πληρωμένα έξοδα της νικήτριας του διαγωνισμού, κας Κοροβέση, έξι μήνες πριν την απόφαση διενέργειάς του, η κα Ψύρη Μαρία ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ για την οποία δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει απόφαση ορισμού της ενώ παράλληλα «τυχαίνει» να είναι και κόρη της Αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου της Κω κας Ψύρη Ευτέρπης. Όσον αφορά τα δύο μέλη που φέρεται να ορίστηκαν από το Εικαστικό Επιμελητήριο Ελλάδος εγείρονται ερωτηματικά σχετικά με την φυσική τους παρουσία στην Κω στις 16/12/2016 (ημερομηνία συνεδρίασης της επιτροπής του διαγωνισμού) καθώς δεν υπάρχει απόφαση κάλυψης εξόδων μετακίνησης ενώ παράλληλα φέρονται μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής να έχουν κρίνει τις συμμετοχές και τα έργα είκοσι καλλιτεχνών εντός ολίγων ωρών.
ΣΤ. Ο χώρος που προσδιορίζεται για την τοποθέτηση της σύνθεσης δεν ανήκει στην ΜΑΕΕΤΛΚ. Η πλατεία 7ης Μαρτίου ανήκει στο Δήμο της Κω. Γεγονός που αποδεικνύεται και από το «καθυστερημένο» αίτημα περί παραχώρησης του Προέδρου της ΜΑΕΕΤΛΚ προς το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κω στις 30/1/2017. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κω στις 8/3/2017 με 2 ψήφους γνωμοδοτεί θετικά στο ετεροχρονισμένο αίτημα παραχώρησης ωστόσο η σχετική απόφαση ουδέποτε εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κω το οποίο είναι και το αποφασιστικό όργανο. Παράλληλα το Δημοτικό Συμβούλιο Κω με την υπ’ αριθμ. 54/2017 έχει εγκρίνει μελέτη ανάπλασης της εν λόγω πλατείας γεγονός που αυτομάτως ακυρώνει οποιοδήποτε αίτημα παραχώρησης της πλατείας 7ης Μαρτίου στην ΜΑΕΕΤΛΚ.
Ζ. Η απόφαση για την απονομή χρηματικών βραβείων στον 2ο και 3ο πάρθηκε χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. της ΜΑΕΕΤΛΚ καθώς και η απονομή επαίνων σε συμμετέχοντες που έχουν επαγγελματική ή και καλλιτεχνική σχέση με μέλη της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Η. Το ένταλμα πληρωμής της πρώτης δόσης (24.800€) από τα συνολικά 60 χιλιάδες Ευρώ του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο διαύγεια στις 24/03/2017 δηλαδή προηγήθηκε κατά τέσσερις ημέρες του πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού που αναρτήθηκε στις 28/03/2017 με ημερομηνία 16/12/2016.
Με αίσθημα ευθύνης, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τους κανόνες της χρηστής διοίκησης και λειτουργίας σας παραθέτουμε όλα τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν τα όσα καταγγέλλουμε και αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.
Με εκτίμηση,
Ιωάννα Ρούφα
Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης
ΟΡΑΜΑ Κίνημα Πολιτών Νήσου Κω

37 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΧΕΙ ΑΡΧ…. ΟΧΙ ΣΑΝ ΚΑΤΙ ΚΟΤΕΣ ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΧΑΣΑΝΕ ΤΑ ΦΡΑΓΚΑ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΑΝΗΣΑΝΕ.

  • ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ Α…….ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ.ΜΕΤΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΜΑΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.ΣΑΝ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ.

  • ΤΟ ΝΗΣΙ ΒΡΩΜΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ.ΤΙ ΚΑΝΕΤΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΡΕ ΑΚΑΜΑΤΗΔΕΣ.Ο ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΒΟΛΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΜΥΡΙΖΕΙ ΚΑΘΑΡΟ ΑΕΡΑ ΜΥΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΒΡΩΜΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ.

 2. Καλα εβαλαν τα παιδια τους να κρινουν το γλυπτο και αυτοι να πληρωσουν το εργο???

 3. Το ενα σκανδαλο μετα το αλο.Δεν υπαρχει αυτη η ξεπεσμενη τσιπα και να καταλαβετε οτι ο κοσμος σας σιχαθηκε.Το ποτηρι θα το πιειτε μεχρι το τελος,μαζι με το φασισταριο.

 4. Ντροπη σας κατεβασατε το μισθο μας σε εξαθλιωση.Ντροπη σας κυριοι της μαρινας
  Δεν πειραζει ομως ο καιρος ειναι κοντα και θα ζητατε παλι την ψηφο μας.

 5. Κυριοι του δημου.Χθες οπως πηγαινα στην δουλεια μου επεσα σε λακουβα που υπαρχει στον δρομο.Σας παρακαλω φτιαξτε την αλιως θα κανω μηνυση στον δημο.

 6. !ΑΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΕ ΣΕ ΠΗΡΑΜΕ ΧΑΜΠΑΡΙ ΤΙ ΕΙΣΑΙ!!!ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΣΟΥ!!!!ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΒΟΛΕΥΤΗΣ!!!

  Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΧΟΛΕΙΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΤΑ ΤΡΕΝΑΚΙΑ!!ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ SECYRITY ΟΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ .ΤΟ ΝΗΣΙ ΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ. 500.000 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ SECYRITY!!ΚΑΙ 650.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΔΛΤ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ !!!!!!! 3.ΟΟΟ.ΟΟΟ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ!!! ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟ ΔΛΤ !!!! …ΚΑΙ 1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡΩ!!!! ΔΙΝΕΙ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ!!! ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ. 300.000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ!!!!ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ!! ΑΛΛΕΣ 300.000 ΧΙΛΑΔΕΣ!!!ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΙΑΤΣΑ ΡΟΤΟΝΤΑ!!!ΑΛΛΕΣ 500.000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΙΧΙΟ ΤΗΣ Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ!!!ΜΟΝΟ ΤΑΞΙΔΑΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΒΡΥΞΕΛΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ.ΚΑΘΕ ΤΑΞΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ 2.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ.ΓΕΩΡΓΙΕ ΒΟΥΛΙΑΞΕΣ-ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΥΤΑ.ΟΛΕΘΡΟΣ ΕΙΣΑΙ!!!!!

 7. βρε που ησουνα εσυ χαμενη τοσο καιρο και ξαφνικα μας θυμηθηκες..
  Οτι θυμασε χαιρεσαι κυρια μου προσπαθεις να βρεις θεμα για αντιπολιτευση και δεν σου βγαινει και ξανα επαναφερεις πραγματα που εχουν συζητηθει και εχουν δωθει απαντησεις μονο και μονο για να κανεις ντορο.
  Βρε τι μας λες με εξοδα του δημου ηρθε πω ρε παιδι μου για ενα πεντακοσαρικο σε επιασε εσενα τωρα ο πονος..ηθελα να ηξερα ποιος νομιζεις οτι σε πιστευει..και το κορυφαιο οτι στο κειμενο σου αναφερεις και την βιμελ και οτι φταει ο κυριτσης ε αυτο ειναι η μεγαλυτερη ΞΕΦΤΥΛΑ σας

 8. με τις άλλες καλλιτεχνίες (Καρδάμαινα, Τιγκάκι) τι θα κάνεις Δήμαρχε; Βουλιάζουν οι παραλιακοί δρόμοι.

 9. Η ο,τι να ναι Ρούφα βγάζει για άλλη μια φορά ο,τι να ναι ανακοινώσεις.. στην υγειά της παντόφλας φίλοι μου..

 10. Απορια.Δηλαδη το προβλημα του κοσμου ειναι ποιος καλιτεχνης θα παρει τι δουλεια?Αληθεια τελικα ποιος αδικηθηκε εχει καταλαβει κανεις να μας πει?Ποιο εργο δηλαδη επορεπε να παρει τι δουλεια κατα την κυρια Ιωαννα?Τελος της εχει πει κανεις οτι οπως λεει και ο Συριζα εγιναν εκλογες και ο κοσμος την εστηλε στην αντιπολιτευση.Γιατι αναρωτηθηκε ποτε?Γιατι την εχουν εγκαταληψει αυτην και την παραταξη τα πρωην μεγαλοστελεχη το εχει σκευτει?Το οτι απλα την χρεισιμοποιουν μεχρι τις εκλογες περνα απο το μυαλο της?Ολοι περιμενουμε ποιος θα κατεβει απεναντυ απο τον Κυριτση και κανενας δεν βλεπει αυτην.

 11. σουηδικό πολυπολιτισμικό μοντέλο: Πυρπόλησαν το μεγαλύτερο τζαμί της χώρας – Εντείνεται ο θρησκευτικός πόλεμος στη χώρα (βίντεο)

  «Ταινία προσεχώς» για την υπόλοιπη Ευρώπη αποτελεί η κατάσταση που έχει ξεφύγει από τον έλεγχο των σουηδικών αρχών, λόγω της ανεξέλεγκτης δράσης οργανωμένων ομάδων μουσουλμάνων μεταναστών,που προβαίνουν σε ιδιαίτερα αξιόποινες πράξεις ενώ ομάδες εθνικιστών καίνε Τζαμιά.
  Το μεγαλύτερο σιιτικό τζαμί της Σουηδίας, στο οποίο προσεύχονται χιλιάδες μέλη, υπέστη σοβαρές ζημιές από μια μεγάλη φωτιά στο βόρειο προάστιο JakobsFerg στην Στοκχόλμη, για την οποία υπάρχουν ύποπτοι που κατηγορούνται για εμπρησμό.Το διαβάσαμε από το http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2017/05/500.html#ixzz4g0Pzj3VT

 12. κανει οτι θελει με τον αυταρχισμο και την βλακεια που τον δερνει.

 13. ………. δεν σε αναγνωριζω που πασ και τι κανεις αν ειναι αληθεια που ειναι το ηθοσ και η αξιοπρεπεια που ειχες ??????

 14. ΒΡΕ ΥΠΕΥΘΥΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΡΩΜΑ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΕΙ ΚΥΡΙΕΥΣΕΙ.ΟΧΙ ΑΛΗ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ.3 ΤΩΡΑ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΤΑ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥΣ.ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ.ΤΑ ΡΗΜΑΞΕ ΟΛΑ.ΠΑΝΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ.ΕΡΗΜΩΣΕ ΤΟ ΝΗΣΙ.ΕΦΕΡΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΧΟΝΟΙΑ.ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΑΣΑ ΧΑΨΑ ΒΟΛΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΦΕ ΜΠΑΚΛΑΒΑ ΜΕΛΙ ΠΡΩΤΟΣ.ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΒΟΛΕΥΤΗΣ!!!!!!!!!!!ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΧΟΡΤΑΣΕΣ ΑΚΟΜΑ?ΑΧΟΡΤΑΓΕ!!!!

 15. Ο ΤΡΕΝΟΛΑΚΟΥΒΑΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΡΕΝΟΛΑΚΟΥΒΟΛΕΥΤΗΣ!!!ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!!ΑΧΟΡΤΑΓΙΑ!!

  ΒΟΛΕΥΤΗΣ Ο ΑΕΡΟΚΟΛΟΤΟΥΜΠΑΣ Ο ΤΡΕΝΑΚΙΑΣ Ο ΨΕΥΤΗΣ
  Ο ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ.ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ!!

 16. 26.000.000 για αποχετευτικο πυλιου,17.000.000 για αποχετευτικο κεφαλου και 10.000.00 για χοτ σποτ-προαναχωρησιακο συνολο 53.000.000 εκατομμυρια!!!!!!

  για να εχουν μελι οι υπουργοι,περιφερειαρχες,δημαρχοι κλπ.ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ,ΨΕΥΤΕΣ 10.000.000 ΓΙΑ ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ!!!!!!!!!!! ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ ΡΗΜΑΔΙΟ!!!!ΚΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΒΡΕΧΕΙ!!!ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΕΝΑΚΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ.

 17. ο κυριτσης ρημαξε το νησι.εκλεισε τον εφτ,εδιωξε την RYANAIR ,εδιωξε τα κρουαζιεροπλοια

  ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ ΝΗΣΙ

 18. Απορια….προεκυψε κανενα χαρτι τωρα?Γιατι δεν εχει παει μεχρι σημερα στον εισαγγελεα?Μας δουλευεις κυρια μου?Καθε τοσο θα κανεις ενα σχολιο για να δηλωνεις παρον?Στον εισαγγελεα αμεσα η αλλιως εξαφανισου επιτελους.

 19. ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΔΩ ΤΙ ΕΧΕΙ ΠΑΛΙ ΝΑ ΠΕΙ ΓΙΑ ΒΙΜΕΛ ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΚΑΝΕΙ Η ΚΥΡΙΑ ΡΟΥΦΑ.ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΠΕΙΤΕ?ΕΙΣΑΣΤΑΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΑΦΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ….. ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΙ ΤΟΥΣ……..ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ ΑΠΛΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ.ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΠΕΙΤΕ ΚΥΡΙΑ ΡΟΥΦΑ????????

 20. Γτ ανθρωπε μου διαφωνεις με αυτα που γραφει ο μιλισσοκομος πες μας οτι φταει και γιαυτο ο κυριτσης να τρελαθουμε εδω περα.Εκατσαν και εφαγαν τα λεφτα τουθ κοσμακι και ολοι το ηξεραν μεσα απο την παραταξη τους και τωρα ζητανε και τα ρεστα απο την τωρινη δημοτικη αρχη.. Σαν δεν ντρεπονται εκει στο οραμα να μιλανε αυτοι για την βιλεμ λιγοι τσιπα να ειχαν οταν υπηρχε αυτο το θεμα στο τραπεζι θα επρεπε να κατεβαζουν τα μουτρα και να μην μιλανε

 21. Τι αναφορες και παραμυθια για να κανουμε σουσουρο και να σκορπαμε λασπη?Σρο εισαγγελεα τα πηγες ?Τελος πιο Οραμα λεει?Υπαρχει Οραμα παραταξη?Αφου εχουν φυγει ολοι τι λετε?

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.