Επίδομα 800 ευρώ: Κάντε ΕΔΩ αίτηση στο supportemployees.yeka.gr – Άνοιξε η πλατφόρμα | Τα 10 SOS

0
908

supportemployees.yeka.gr: Οι αιτήσεις για το επίδομα των 800 ευρώ ξεκινούν από σήμερα, Τετάρτη 1η Απριλίου για όσους εργαζόμενους το ΑΦΜ τους τελειώνει σε 1.

Σε λειτουργία είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr για τους εργαζόμενους, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σε αυτήν την πλατφόρμα, πρέπει να συμπληρωθούν τα έντυπα από τους εργαζόμενους που δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, αλλά και τη μείωση κατά 40% του μισθώματος της πρώτης κατοικίας τους, που αφορά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί, με εντολή δημόσιας αρχής.

Οι αιτήσεις ξεκινούν από την 1η Απριλίου για όσους εργαζόμενους το ΑΦΜ τους τελειώνει σε 1.

Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης για όσους έχουν αναστολή της σύμβασης εργασίας τους με εντολή δημόσιας Αρχής πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020 μέχρι και 10/4/2020, ως εξής:

 • 1/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 1
 • 2/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 2
 • 3/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 3
 • 4/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 4
 • 5/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 5
 • 6/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 6
 • 7/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 7
 • 8/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 8
 • 9/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 9
 • 10/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 0

Το εν λόγω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι που έχουν αναστολή της σύμβασης εργασίας τους με βάση τους ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις – Εργοδότες» για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr).

Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης μπορεί να γίνει από την 1/4/2020 μέχρι και τις 30/4/2020 και σε κάθε περίπτωση μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν της αναστολής της σύμβασης εργασίας του. Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ Εργάνη, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ Εργάνη, και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Αναστολή της σύμβασης εργασίας

Τη διαδικασία για την αναστολή της σύμβασης εργασίας αναλύει η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι συνδυαστικά με την αναστολή των συμβάσεων εργασίας θα μπορεί να εφαρμόζεται από τους εργοδότες το νέο σύστημα εκ περιτροπής εργασίας (προσωπικό ασφαλείας), που επιτρέπει μειώσεις μισθών έως και 50%, αλλά και η τηλεργασία με επιμίσθιο. Η ΚΥΑ για τα «μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα» με όλες τις λεπτομέρειες για την αποζημίωση των 800 ευρώ. Παράλληλα οι εργοδότες θα έχουν τη δυνατότητα να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των απασχολουμένων τους στην επιχείρηση και ταυτόχρονα να ζητήσουν με επιπλέον αμοιβή τηλεργασία από τους εργαζομένους.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

-Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τελούν σε αναστολή για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εντολή της δημόσιας Αρχής για απαγόρευση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

-Για συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

-Άδειες άνευ αποδοχών που έχουν συμφωνηθεί, μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων – εργοδοτών, των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιχείρησής τους αίρονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση της ΚΥΑ. Οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ.

-Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με εντολή δημόσιας Αρχής απαγορεύεται να προβούν σε μειώσεις προσωπικού και αν γίνουν θα είναι άκυρες.

– Οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από 18/3/2020 και εφεξής είναι άκυρες.

– Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνταν σε περισσότερους του ενός εργοδότες, πρέπει να επιλέξουν έναν εργοδότη προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

-Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους δύνανται για τους υπόλοιπους εργαζομένους να κάνουν χρήση των διατάξεων για ορισμό προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας ή και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου.

– Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που κάνουν χρήση της αναστολής συμβάσεων εργασίας είναι υποχρεωμένοι μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, που σημαίνει τους ίδιους εργαζομένους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21/3/2020.

– Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε περισσότερες της μιας επιχειρήσεις – εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά, και τίθενται από περισσότερους εργοδότες σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους, οι εργαζόμενοι επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη, προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

-Εργαζόμενοι με τηλεργασία σε επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού COVID-19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Κατ’ εξαίρεση οι επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά δύνανται να συμφωνήσουν με τους εργαζομένους τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την παροχή εργασίας με τηλεργασία, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης.

 

Τα 10 SOS για τα 800 ευρώ σύμφωνα με την απόφαση είναι:

 1. Το 800άρι πληρώνεται στο λογαριασμό που θα δηλώσει ο εργαζόμενος μέσα σε λίγο διάστημα, από την ημέρα που θα κάνει αίτηση-αποδοχή της αναστολής σύμβασης εργασίας του. Η αίτηση πρέπει να γίνει το συντομότερο από τον εργαζόμενο (από 1 Απριλίου και μετά) για να πληρωθεί και πιο γρήγορα.
 2. Η σύμβαση αναστέλλεται από την ημέρα που τη δήλωσε στο Εργάνη ο εργοδότης και για 45 μέρες.
 3. Με το που δηλώνει την αναστολή ο εργοδότης, στέλνει e-mail αυθημερόν και ειδοποιεί τον εργαζόμενο για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει η αναστολή της σύμβασής του.
 4. Στις 31 Μαρτίου (Τρίτη) λήγει η προθεσμία να δηλώσουν την αναστολή συμβάσεων προσωπικού οι επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική απόφαση.
 5. Από 1 ως 10 Απριλίου θα κάνουν αίτηση για τα 800 ευρώ και για τη μείωση ενοικίου κατά 40% τον Μάρτιο και 40% τον Απρίλιο οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή. Η αίτηση γίνεται στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι απαραίτητο να έχουν πάρει ειδοποίηση από τον εργοδότη για να βάλουν στην αίτηση τον αριθμό αναστολής της σύμβασης.

 1. Οι αιτήσεις-δηλώσεις αναστολής σύμβασης που πρέπει να κάνουν από 1 ως 10 Απριλίου οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που έκλεισαν θα γίνουν με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους ως εξής:
  * Την 1/4/2020 οι αιτήσεις εργαζομένων με ΑΦΜ που λήγει σε 1.
  * Την 2/4/2020 οι αιτήσεις εργαζομένων με ΑΦΜ που λήγει σε 2.
  * Την 3/4/2020 οι αιτήσεις εργαζομένων με ΑΦΜ που λήγει σε 3.
  * Την 4/4/2020 οι αιτήσεις εργαζομένων με ΑΦΜ που λήγει σε 4.
  * Την 5/4/2020 οι αιτήσεις εργαζομένων με ΑΦΜ που λήγει σε 5.
  * Την 6/4/2020 οι αιτήσεις εργαζομένων με ΑΦΜ που λήγει σε 6.
  * Την 7/4/2020 οι αιτήσεις εργαζομένων με ΑΦΜ που λήγει σε 7.
  * Την 8/4/2020 οι αιτήσεις εργαζομένων με ΑΦΜ που λήγει σε 8.
  * Την 9/4/2020 οι αιτήσεις εργαζομένων με ΑΦΜ που λήγει σε 9.
  * Την 10/4/2020 οι αιτήσεις εργαζομένων με ΑΦΜ που λήγει σε 0.
 2. Στις 20 Απριλίου λήγει η προθεσμία για να δηλώσουν στο Εργάνη αναστολή συμβάσεων εργασίας οι «πληττόμενες» επιχειρήσεις που λειτουργούν με ζημιές βάσει των ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών. Μπορούν να βάλουν σε αναστολή μέρος ή το σύνολο του προσωπικού.
 3. Από 1 έως 30 Απριλίου κάνουν αίτηση για το 800άρι στη δική τους πλατφόρμα (supportemployees.yeka.gr) οι εργαζόμενοι που μπαίνουν σε αναστολή συμβάσεων με απόφαση της επιχείρησης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη δήλωση αναστολής πιθανώς να ισχύει η ίδια σειρά με τον ΑΦΜ των εργαζομένων που κάνουν αιτήσεις από 1 ως 10 Απριλίου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουν πάρει ειδοποίηση από τους εργοδότες με τον αριθμό αναστολής των συμβάσεών τους.
 4. Κατ’ εξαίρεση, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι με αναστολή σύμβασης που δικαιούνται το 800άρι μπορούν να συμφωνήσουν παροχή εργασίας με τηλεργασία για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης, με συμπλήρωμα αποδοχών πέραν των 800 ευρώ, και μέχρι το ύψος του κανονικού τους μισθού. Για παράδειγμα, μισθός 1.200 ευρώ με αναστολή σύμβασης, και τηλεργασία, καλύπτεται μέσα από τα 800 ευρώ που δίνει το κράτος και το υπόλοιπο από τον εργοδότη. Σε μηνιαία βάση η αποζημίωση είναι 533 ευρώ από το κράτος και ο εργοδότης θα βάλει άλλα 667 ευρώ, αντί 1.200 ευρώ.
 5. Εργαζόμενοι που ως μισθωτοί απασχολούνται με σύμβαση σε δύο ή περισσότερους εργοδότες δεν παίρνουν 800 ευρώ αν ανασταλεί η μία σύμβασή τους και είναι ενεργή η δεύτερη. Για να πάρουν την αποζημίωση θα πρέπει να μπουν σε αναστολή σύμβασης και από τους δύο εργοδότες. Αν είναι στον έναν εργοδότη με μισθό και στον άλλον με «μπλοκάκι» (χωρίς σύμβαση), τότε μπορούν να είναι σε αναστολή σύμβασης ως μισθωτοί και παίρνουν το 800άρι ανεξάρτητα από το αν συνεχίζουν την εργασία στον άλλον εργοδότη με το «μπλοκάκι».

Εκτός μείωσης ενοικίων εργαζόμενοι με αναστολή και γονείς φοιτητών!

Εξαιρέθηκαν από τη μείωση ενοικίου 40%, ενώ θα έπρεπε να περιλαμβάνονται, οι εργαζόμενοι που θα έχουν αναστολή σύμβασης εργασίας σε επιχείρηση η οποία πλήττεται με βάση τον κύριο ή δευτερεύοντα κωδικό δραστηριότητας στη λίστα του υπουργείου Οικονομικών. Οι εν λόγω εργαζόμενοι, παρότι θα έχουν αναστολή συμβάσεων (όπως και εκείνοι σε εταιρίες που η λειτουργία τους διεκόπη από το κράτος), εν τούτοις έμειναν έξω από τη μείωση του ενοικίου και δικαιούνται μόνον τα 800 ευρώ. Εξαιρέθηκαν από το ενοίκιο και γονείς φοιτητών, πράγμα τελείως άδικο αν λάβει κανείς υπόψη ότι θα πληρώσουν δύο ενοίκια τουλάχιστον χωρίς να χρησιμοποιούν το σπίτι τα παιδιά τους λόγω αναστολής λειτουργίας των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι κατηγορίες αυτές θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στη μείωση ενοικίων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.