Ν. Μυλωνάς: Νέο νομοσχέδιο ΤΑ (Ένταξη μεταναστών & προσφύγων-Τουριστικοί Δήμοι)

1
3030

ΘΕΜΑ: Σχόλιο στο νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Είναι σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που παρεμβαίνει στις λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα δούμε μερικά σημεία που μας αφορούν.

1. Σύσταση «Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.»: Αυτή η υπηρεσία ήταν στην σφαίρα λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Το νομοσχέδιο δημιουργεί νέα υπηρεσία ελέχγου και την ανεξαρτητοποιεί από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι οποίες δεν θα έχουν πλέον αρμοδιότητα στον έλεγχο νομιμότητας επί των πράξεων των Δήμων. Προς τι 2 αποκεντρωμένες διοικήσεις; Γιατί δεν καταργείται η ελληνική παραδοξότητα των 2 αποκεντρωμένων περιφερειακών αυτοδιοικήσεων;
2. «Συμβούλιο ένταξης μεταναστών και προσφύγων»: Εδώ το υπουργείο προσθέτει τον όρο «και προσφύγων», χωρίς να τους αναθέτει κανέναν διοικητικό ρόλο και οικονομικό πόρο και χωρίς να λαμβάνει υπ όψιν την μέχρι τώρα δυσλειτουργία τους;
3. «Τουριστικοί δήμοι»: Σε περίπτωση που κάποιος δήμος έχει ένα κομμάτι του χαρακτηρισμένο τουριστικό, αυτομάτως γίνεται τουριστικός όλος ο Δήμος! Αυτό έχει επιπτώσεις ως προς μια σειρά από προβλήματα που συνοδεύουν τους τουριστικούς τόπους, από το ωράριο των καταστημάτων, μέχρι τις πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις. Έτσι ο τουρισμός αναδεικνύεται σε δεσπόζουσα παραγωγική δραστηριότητα από άκρη σε άκρη της χώρας ενώ το ζητούμενο από τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν η παραγωγική ανασυγκρότηση;
4. Παράλειψη κρίσης σε θέση προϊσταμένου: Τα αρμόδια συμβούλια δύνανται να μην προάγουν στην θέση προϊσταμένων άτομα εναντίον των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη για κακούργημα. Γιατί η ποινική δίωξη αναδεικνύεται κατ΄ανάγκη σε ενοχή και επιβάλλει αποκλεισμούς;
5. Προσλήψεις: Το νομοσχέδιο προβλέπει προσλήψεις υπαλλήλων για: τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ, Γενικούς Γραμματείς ακόμα και σε δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων, νέες θέσεις ειδικών συνεργατών, Ειδικού Γραμματέα στην «Ένωση Περιφερειών Ελλάδος», διευκόλυνση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού σε δήμους χωρίς ΑΣΕΠ και πρόσληψη τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού σε ‘’Δίκτυα’’ Δήμων χωρίς ΑΣΕΠ. Δεν λύνεται με αυτό τον τρόπο το πρόβλημα στελέχωσης των δημοτικών υπηρεσιών μετά από 7 χρόνια απαγόρευσης τους. Γιατί προωθούνται οι προσωρινές προσλήψεις ειδικών και όχι αντικειμενικές διαδικασίες αιτιολογημένων προσλήψεων μονίμων στελεχών για την δημοτική διοίκηση;
6. Διαγραφή προστίμων εκλογικών παραβάσεων: Ο νόμος διαγράφει τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από την Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, εστιάζοντας στη διαγραφή προστίμων στο πλαίσιο της υποχρέωσης για δημοσιοποίηση των εσόδων και δαπανών, κατά τη διεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη δημάρχων και δημοτικών συμβούλων και των αιρετών του Β΄ βαθμού. Στην ουσία έτσι καταργείται η σχετική διάταξη η οποία είναι υπερβολική και χρειάζεται εκσυγχρονισμό και όχι κατάργηση.
7. Υπαίθρια διαφήμιση: Το Υπουργείο προτείνει να παραταθούν για τριετία οι υποχρεώσεις των υπευθύνων για διαφημιστικές πινακίδες καθώς και να αποφασίσουν τα δημοτικά συμβούλια για διαγραφή προστίμων που έχουν επιβληθεί σχετικά με παράνομες διαφημιστικές πινακίδες. Ούτε οι διαφημιστικές πινακίδες δεν μπορεί να είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του Δήμου;
8. Άρθρο 84 Δημοτικός Φόρος Δωδεκανήσου: «Βεβαιωμένες οφειλές από τον καταργούμενο φόρο και συναφείς κυρώσεις διαγράφονται, κατόπιν διαπιστωτικής απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου». Με την ίδια απόφαση θα βεβαιώνονται τα ποσά που καταβλήθηκαν μετά την δημοσίευση του Νόμου 14-8-2015, και θα επιστρέφονται ή θα μπορούν να συμψηφίζονται με τέλη παρεπιδημούντων, Ύδρευσης, στάθμευσης κλπ που θα επιλέγει ο δικαιούχος». Από αυτή την πρόβλεψη θα προκύψει επιβάρυνση του Δήμου Κω. Η ρύθμιση αυτή στερείται πολιτικής και ηθικής αιτιολόγησης γιατί ευνοεί τους έχοντες ασκήσει αποδεδειγμένα φοροδιαφυγή και ανοίγει πληγές στους Δήμους της Δωδεκανήσου. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που μια απόφαση του ΣΤΕ που αφορούσε συγκεκριμένη υπόθεση, γίνεται οδοστρωτήρας που οδηγεί σε άμεση αλλαγή του νόμου και στην συνέχεια στην δια του νόμου επιβολή καθεστώτος άνισης αντιμετώπισης των φορολογούμενων. Το παράξενο είναι που αυτή η διαστροφή γίνεται από … Αριστερά!
9. Άρθρο 59 Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους Ο.Τ.Α. παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών: Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δύνανται να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής για τους υπαλλήλους τους, όλους τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, το προσωπικό της Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ΕΚΑΒ και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, εφόσον ληφθεί απόφαση από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α.». Αυτό είναι διευκόλυνση αλλά αποτελεί και κόστος για τον Δήμο χωρίς πρόβλεψη οικονομικής στήριξης, οπότε είναι αμφίβολη η εφαρμογή του και η συμβολή του.
10. Προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των δήμων: α. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες β. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται τα ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές ενότητες. Γιατί δεν καθορίζεται από τον νόμο η κατανομή; Η απόφαση, κατά τα ειωθότα, δεν θα έρθει ποτέ!!!
11. Θα συσταθούν Δημοτικό Ταμείο Συντήρησης Δημοτικής Οδοποιίας με έσοδα από παραβάσεις του ΚΟΚ, από Δημ. τέλη (ένα ποσοστό), από τον ΟΠΑΠ κλπ και θα αφορά αποκλειστικά την συντήρηση των Δημοτικών δρόμων (Λακκούβες, στηθαία ασφαλείας, σήμανση, διαγράμμιση κλπ) και ένα Δημοτικό Ταμείο συντήρησης Δημοτικών κτηρίων. Το πρόβλημα φυσικά δεν είναι τα ειδικά ταμεία αλλά η γενικότερη δυσπραγία στα έσοδα των Δήμων και ο χαρακτήρας του Δήμου ως πλήρως ελεγχόμενος και ετεροκαθοριζόμενος στην Χώρα μας, κατάσταση που δεν αγγίζει το νομοσχέδιο.
12. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και μέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα που θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής ανασυγκρότησης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε. Αυτό είναι όντως ένα ριζοσπαστικό μέτρο!!!
Με το Σχέδιο Νόμου απλώς τροποποιεί, συμπληρώνει και αποσαφηνίζει άλλους νόμους και τον Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). Διευκρινίζει διαδικασίες είσπραξης και επιβολής εσόδων υπέρ ΟΤΑ, τελών, προστίμων και χαρατσιών. Ενισχύονται η Κοινωνική Οικονομία (ΚΟΙΝΣΕΠ), οι Προγραμματικές Συμβάσεις με ιδιωτικούς φορείς και τα «Δίκτυα». Οι προβλέψεις του στερούνται μεταρρυθμιστικού και εκσυγχρονιστικού πνεύματος και κινούνται στη λογική των δημοσιονομικών κατευθύνσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού και του «Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής», δηλ. τις κατευθύνσεις, των απαγορεύσεων και των περιορισμών της Ε.Ε και του ΔΝΤ. Δυστυχώς!

Ν. Μυλωνάς
(δημ. συμβ. από Δήμο Κω

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Βρε κομματικά και παραταξιακά κοπρόσκυλα ,ούτε ένα σχόλιο σε έναν σε έναν πραγματρικόν και όχι γιαλατζί αριστερό Πρόεδρο;;;

    Είστε μαθημένοι στους λαϊκιστές , στους ψεύτες σαν τον κολοτούμπα τοπικό βουλευτή που διάλεξε λάθος κόμμα γιατί ντρέπεται….

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.