11 Μέτρα Στήριξης στην ακτοπλοΐα

3
44

Διασφαλίζουμε την ελάχιστη θαλάσσια συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των νησιών μας. με κατεπείγουσες ρυθμίσεις, σε αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία.

11 Μέτρα Στήριξης

 1. Με γνώμονα τη διασφάλιση ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιών μας, προβλέπουμε με έκτακτη νομοθετική ρύθμιση, τη δυνατότητα ενεργοποίησης διαδικασίας εκτάκτων αναθέσεων συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας για συγκεκριμένο δρομολόγιο / δρομολόγια στο κύριο και τοπικό ακτοπλοϊκό δίκτυο.
 2. Σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, επεξεργαζόμαστε ειδικό καθεστώς ενίσχυσης επί των ζημιών των επιχειρήσεων του κλάδου της ακτοπλοΐας (στο πλαίσιο του άρθρου 107 περίπτωση 2β) που πλήττονται.
 3. Επίσης, αποφασίστηκε η παράταση της ακινησίας των ταχυπλόων πλοίων.
 4. Μείωση κατά 20% και για χρονικό διάστημα μέχρι 30/4, των λιμενικών τελών.
 5. Παρατείνεται έως 30.4.2020 η ισχύς των χειμερινών συνθέσεων των πλοίων της ακτοπλοΐας.
 6. Με νομοθετική πρωτοβουλία παρατείνεται για 3 μήνες η ισχύς των πιστοποιητικών των πλοίων.
 7. Ένταξη των ΚΑΔ για τις θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων στις πρόσφατες ειδικές ρυθμίσεις.
 8. Θεσμοθέτηση μέτρων για την υπαγωγή των ναυτικών στο καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας.
 9. Τα μέτρα αυτά καλύπτουν και συμβάσεις ναυτικών που απασχολούνται σε επαγγελματικά αλιευτικά πλοία και τουριστικά πλοία.
 10. Ταυτόχρονα προβλέπεται η διαδικασία για την ένταξη των ναυτικών στις ευνοϊκές διατάξεις που προβλέπουν το επίδομα των 800 ευρώ.
 11. Για τους ανέργους ναυτικούς αποφασίστηκε η παράταση της καταβολής επιδότησης έως 31.5.2020, καθώς και η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης.

 

«Ν. Σαντορινιός: Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της Κρίσης στην ακτοπλοΐα και τη ναυτεργασία, στερούνται στρατηγικής και πρέπει να εξειδικευτούν με ένα σαφές και συνεκτικό σχέδιο»

Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες για τη χώρα, την κοινωνία και την Οικονομία, η Κυβέρνηση χωρίς να συναισθάνεται τους κινδύνους για την επόμενη μέρα, ανακοινώνει μέτρα που δεν ανταποκρίνονται στις κατεπείγουσες ανάγκες.

Στο ίδιο ακριβώς μοτίβο και ο Υπουργός Ναυτιλίας χθες προσπάθησε καθυστερημένα να απαντήσει στα διαρκή και απεγνωσμένα υπομνήματα των φορέων της Ναυτιλίας, της Ακτοπλοΐας και της Ναυτεργασίας, χωρίς όμως να λαμβάνει ουσιαστικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη αυτών.

Συγκεκριμένα στην παρουσίαση των μέτρων που αφορά στα θέματα του ΥΝΑΝΠ και την αντιμετώπιση του κορονοϊού, παρατηρούμε προφανή έλλειψη στρατηγικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της κρίσης με σημαντικά κενά και ολέθριες ελλείψεις.

Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα της ακτοπλοΐας, για το μόνο που σαφώς δεσμεύτηκε η Κυβέρνηση είναι η παράταση του χειμερινού ωραρίου για την περίοδο της κρίσης, δεδομένων των συνθηκών μειωμένης κίνησης. Αυτό είναι ένα από τα μέτρα που είχαμε προτείνει, το οποίο όμως για να έχει ουσιαστικό αποτελέσματα και να μην δημιουργεί προβλήματα στη ναυτεργασία (λόγω μειωμένης οργανικής σύνθεσης κατά την χειμερινή περίοδο), θα πρέπει να συνδυαστεί με την υποχρέωση των εταιρειών να διατηρήσουν το υπάρχον προσωπικό και την ανάληψη της υποχρέωσης του Κράτους να πληρώσει τους ναυτικούς που εργάζονται εποχιακά, είτε ως επιπλέον προσωπικό στα πλοία το καλοκαίρι, είτε ως πλήρωμα σε πλοία που εκτελούν δρομολόγια κατά τη θερινή περίοδο. Σε αντίθετη περίπτωση, όχι μόνο δεν θα επιλύσει προβλήματα αλλά θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερα.

Στα μέτρα που προτάθηκαν σχετικά με τις έκτακτες δρομολογήσεις, η αναφορά σε νομοθετικές ρυθμίσεις χωρίς να αναπτύσσεται ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο για την κάλυψη των δρομολογιακών αναγκών, δεν αποτελεί εγγύηση για επαρκή αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το Υπουργείο οφείλει να διασφαλίσει την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών και την διασύνδεση των νησιών. Γι’ αυτό το λόγο είχαμε προτείνει και επιμένουμε:

 1. Για τη χρονική περίοδο που θα διαρκέσει η κρίση να γίνει ανασχεδιασμός των δρομολογίων με γνώμονα τη διασφάλιση της ασφαλούς εξυπηρέτησης των νησιών και την επάρκεια αγαθών σε αυτά.
 2. Για την ίδια περίοδο να ισχύσει μια Συμφωνία για ειδικές δρομολογήσεις μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και του ΣΕΕΝ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας) κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ). Η συμφωνία αυτή να αποκτήσει τυπική ισχύ Νόμου, μέσω ΠΝΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί η παράλληλη λειτουργία της με τον Ν.2932/2001 ώστε να είναι δυνατή η χρηματοδότηση των γραμμών, όπου αυτό χρειαστεί.
 3. Δεδομένου ότι η κατάσταση προσομοιάζει με την περίοδο μειωμένης κίνησης του χειμώνα, να προσαρμοστεί ο αριθμός των δρομολογίων και η συχνότητα τους σε αυτό το μοντέλο, με πιθανό ανασχεδιασμό δρομολογίων.
 4. Στον παραπάνω σχεδιασμό πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για τη στήριξη των γραμμών Ελλάδας- Ιταλίας.
 5. Προκειμένου να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των ναυτεργατών να προβλεφθεί η έκτακτη χρηματοδότηση των δρομολογίων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και τον αντίστοιχο κωδικό άγονων γραμμών. Αυτό να μη γίνει εις βάρος των ήδη υφιστάμενων άγονων γραμμών.

Στα θετικά, τέλος, μπορεί να θεωρηθεί, η μέριμνα για τη μείωση του κόστους των λιμενικών τελών σε όλα τα λιμάνια, ωστόσο είναι προφανές ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να δημιουργήσει οικονομικά προβλήματα στα Λιμενικά Ταμεία, των οποίων η αποστολή είναι η συντήρηση και η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών.

Όσο για τις ανακοινώσεις που αφορούν στη στήριξη της ναυτεργασίας, το Υπουργείο επιλέγει το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων και όχι της πλήρους στήριξης των μισθών των ναυτικών, για όσους εργάζονται σε εταιρείες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή καλούνται σε παύση της κίνησής τους λόγω της κατάστασης.

Το μεγάλο πρόβλημα αφορά στους ναυτικούς που πιθανόν να εξαναγκαστούν σε απόλυση λόγω αποδρομολογήσεων μετά την 1/4/2020, αλλά κυρίως γι’ αυτούς που δεν θα ναυτολογηθούν στα πλοία της θερινής περιόδου. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις ναυτικών που ναυτολογήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, λόγω της Κρίσης. Επομένως η διάταξη που αφορά τους ναυτικούς των οποίων θα ανασταλεί η σύμβαση είναι σχεδόν κενό γράμμα. Ακόμα και η διάταξη απαγόρευσης καταγγελίας σύμβασης ναυτολόγησης, δεν πρόκειται να επιφέρει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα αν δεν συνδυαστεί με τις παραπάνω προτάσεις, γιατί οι ακτοπλοϊκές εταιρείες θα προτιμήσουν την αποδρομολόγηση. Επίσης, το επίδομα στήριξης της Κυβέρνησης, στο οποίο παραπέμπει και το Υπουργείο Ναυτιλίας τους ναυτικούς δεν επαρκεί για τη στήριξη των ίδιων και των οικογενειών τους και φέρνει εκατομμύρια εργαζόμενους στο χείλος της απόγνωσης, ενώ οι όροι της ΠΝΠ αφήνουν ακάλυπτες πολλές ομάδες του κλάδου. Τέλος, παρόλο που αποτέλεσε κεντρικό άξονα των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα της Ναυτιλίας η οριζόντια προστασία των εργαζομένων, εν τούτοις η Κυβέρνηση δεν προστατεύει αναδρομικά τη ναυτεργασία από τις απολύσεις, γεγονός που σημαίνει ότι ο Κλάδος παραμένει απροστάτευτος.

Στα θετικά των ανακοινώσεων εντάσσεται η ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα παράτασης του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών έως τις 31 Μαΐου 2020 για όσους δικαιούχους έληξε ή λήγει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020 αλλά και η επέκταση της χρονικής διάρκειας της παρεχόμενης από τον Οίκο Ναύτου ασφαλιστικής προστασίας, που αφορά σε ασφαλιστική ικανότητα και παροχές σε χρήμα.

Πιστεύοντας ότι η ναυτεργασία είναι ένας από τους ισχυρούς βραχίονες της Ναυτιλίας και της Οικονομίας εμείς είχαμε προτείνει και επιμένουμε:

 1. Να απαγορευθούν οι απολύσεις ναυτικών που ήδη είναι ναυτολογημένοι, σε συνδυασμό με τα μέτρα στήριξης των ακτοπλοϊκών εταιρειών.
 2. Να υπάρξει μέριμνα για την κάλυψη των μισθών των ναυτικών που δεν πρόκειται να ναυτολογηθούν στα πλοία που θα ξεκινούσαν δρομολόγια την περίοδο του Πάσχα και του θέρους (ταχύπλοα και επιπλέον δρομολογήσεις θέρους). Για την εφαρμογή του μέτρου αυτού να ληφθούν υπόψη τα αρχεία του ΓΕΝΕ, αλλά και του ΝΑΤ (μέσω των ΑΠΔ) της προηγούμενης δρομολογιακής περιόδου.
 3. Να συνεχιστούν οι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία από τα μεικτά κλιμάκια ελέγχου (ΛΣ- ΕΛΑΚΤ και εκπρόσωποι Ναυτεργασίας). Είναι ο καλύτερος τρόπος να προστατευθεί η υγεία τόσο των ναυτεργατών όσο και των επιβατών. Επιπλέον μέσα από τα ευρήματα αυτά θα διαμορφώνεται εικόνα σε πραγματικό χρόνο για ενδεχόμενες παρεμβάσεις που πιθανόν να χρειαστούν.

Για μια ακόμα φορά η Κυβέρνηση φαίνεται να βρίσκεται πίσω από τις πραγματικές ανάγκες της Ναυτιλίας, της ακτοπλοΐας και των νησιωτών. Απαιτείται σήμερα, το Υπουργείο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να παρουσιάσει ένα συνεκτικό σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης σε συνεργασία με τους φορείς της Ακτοπλοΐας και της Ναυτεργασίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

3 ΣΧΟΛΙΑ

 1. ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ,ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΡΟΙΙΔΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,ΕΙΤΕ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ.ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΠΡΟΞΕΝΗΣΑΝ ΕΜΜΕΣΩΣ Α ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΕΤΑ ΠΡΟΞΕΝΗΣΑΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΙ ΤΩΡΑΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΠΓΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ ΟΛΛΑΝΔΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΠΑΡΑΞΟΥΝ ΟΤΙ ΕΧΕΙ Η ΘΑ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΤΟ,ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ ΑΕΤΟΝΥΧΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΟΚΚΑΛΟ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΔΕΝΟΥΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΠΑΝΙΑ ΒΟΥΤΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΤΗ ΟΥΡΑ ΒΑΖΟΝΤΑ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΧΛΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΑΘΗΝΑΙ.ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΟΒΟΥΝ ΜΕ ΧΑΣΑΠΟΜΑΧΑΙΡΟ ΤΟΥς ΜΙΣΘΟΥς ΕΝΩ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΖΕΝΙΘ.ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΕ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΝΝΕΝΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΛΩΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΥ ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΩ ΤΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΛΑΙΩ ΜΕ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΟΥ .ΣΥΝΕΧΕΙΑ

 2. ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ .ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΦΩΝΑΧΤΕ ΤΩΡΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΟΚ ,ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΗς ΜΕΡΚΕΛ ΤΟΥ ΣΟΙΜΕΛ ΤΟΥ ΝΤΑΙΤΣΕΜΠΛΟΥΜ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ …….ΑΥΡΙΟ ΠΑΛΙ

 3. ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ ΣΤΑ ΧΟΤ ΣΠΟΤ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ,ΖΟΥΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΤΡΩΝΕ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ????????

  ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΥΠΝΗΣΤΕ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.